• پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

شرکت گاز استان بوشهر

مناقصات و مزایده های شرکت گاز استان بوشهر

عنوان تاریخ انتشار
پرسشنامه استعلام ارزیابی کیفی خرید رگولاتور ۰۷ خرداد ۹۸
پرسشنامه استعلام ارزیابی کیفی خرید اتصالات پلی اتیلن
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۵ سال ۹۸ ۰۴ خرداد ۹۸
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ۴ سال ۹۸
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ۳ سال ۹۸
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۲ سال ۹۸
پرسشنامه استعلام ارزیابی کیفی پیمانکاران – پروژه خدمات نشت یابی۹۸ ۱۶ اردیبهشت ۹۸
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱ سال ۹۸ ۱۵ اردیبهشت ۹۸
پرسشنامه استعلام ارزیابی کیفی پیمانکاران-پروژه های اجرای خطوط شبکه ۱۴ آبان ۹۷
پرسشنامه استعلام ارزیابی کیفی پیمانکاران – پروژه های راه و آسفالت
پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران-پروژه های اجرای خطوط انتقال
پرسشنامه استعلام ارزیابی کیفی متقاضیان شرکت در مناقصات خرید لوله پلی اتیلن ۲۹ مهر ۹۷
پرسشنامه_استعلام ارزیابی کیفی پیمانکاران- ساخت و نصب انشعاب
پرسشنامه استعلام ارزیابی کیفی پیمانکاران- پروژه های ساختمان ۲۸ مهر ۹۷