صفحه اصلی > خدمات واحدها > نظام مشارکت و پیشنهادها  > دستاورد ها و افتخارات 

دستاورد ها و افتخارات

نظام مشارکت شرکت گاز استان بوشهر کار خود را در شهریور ماه سال 1387 آغاز و پس از نخستین نشست و تعیین اعضا، جلسات خود را برگزار نمود. ارائه بذر پیشنهاد و پیشنهاد گیری از همکاران از جمله فعالیت های آغازین بود و در پی آن گروه های کیفیت و بهره وری را فعال نمود که بر اساس گزارش عملکردی که توسط دبیرخانه شورای همیاری و مشارکت شرکت ملی گاز ایران ارائه شد، شرکت گاز استان بوشهر در بین شرکت های گاز استانی موفق به کسب رتبه دوم در سال 87 و کسب رتبه سوم در سال 88 و کسب لوح تقدیر سه ستاره بر اساس مدل جایزه ملی از جشنواره کشوری و همچنین جشنواره شرکت ملی گاز ایران در سال 89 گردید. شکل گیری، انجام فعالیت ها و کسب موفقیت های بدست آمده نظام پیشنهادات در این شرکت کم نظیر می باشد. این مهم در سایه حمایت های بی دریغ مدیرعامل محترم این شرکت و تلاش تمامی کارکنان میسر شده است که امید است با تلاش مضاعف و اتکا به خداوند متعال شاهد موفقیت روز افزون شرکت گاز استان بوشهر باشیم.