صفحه اصلی > خدمات واحدها > نظام مشارکت و پیشنهادها  > خبرنامه داخلی نظام پیشنهادها  

خبرنامه داخلی نظام پیشنهادها "همسا"

   
 
     
           
 
 
 
 
 
 
 

خبرنامه همسا شماره 74 

شهریور ماه 1398

دانلود فایل خبرنامه

 

خبرنامه همسا شماره 73

فروردین ماه 1398

دانلود فایل خبرنامه

 

خبرنامه همسا شماره 72

دی ماه 1397

دانلود فایل خبرنامه

 

خبرنامه همسا شماره 71

آبان ماه 1397

دانلود فایل خبرنامه

 

خبرنامه همسا شماره 70

شهریور ماه 1397

دانلود فایل خبرنامه

 
                   

 


 

تحریریه خبرنامه "همسا"

انتشار یک نشریه، در حقیقت زمینه مناسبی برای ابراز وجود یک فعالیت است و رسالت اصلی این نشریات روی آوردن به ترویج عقلانیت، هدایت و راهنمایی برای از بین بردن مشکلات و استفاده از عقل جمعی است. کاری گروهی است که بیشتر کارکنان فعال به نوعی با آن در ارتباط هستند از این ‌رو فعالیت نشریات باید به‌گونه‌ای تسهیل شود که به عنوان ابزار تعالی فرهنگی در شرکت عمل کند. نام خبرنامه داخلی با پیشنهاد و همفکری همکاران شرکت به نام همسا نام گذاری شد. همسا مخفف کلمات، هفکری، مشارکت، سازندگی و اعتلا می باشد. در این خصوص از مشارکت همکاران شرکت بهره گرفته و در نهایت با رای گیری بین کارکنان و تایید مدیر ارشد شرکت، نام فعلی مورد استفاده قرار گرفت. بطور میانگین در چند سال اخیر این خبر نامه هر دو ماه یک بار انتشار و در بین کارکنان شرکت و همچنین دیگر شرکت های گاز استانی به اشتراک گذاشته می شود.
وجود ساختار تشکیلاتی برای تمامی فعالیت ها که برپایه مشارکت افراد بنا نهاده شده است امری الزامی می باشد و فعالیت های هدفمند اطلاع رسانی نیز برای هدفمند بودن فارغ از این مسئله نمی باشد. در این زمینه دبیرخانه نظام مشارکت و پیشنهاد های شرکت با پیشنهاد ایجاد هیئت تحریریه برای خبرنامه داخلی نظام مشارکت گامی در جهت تشکیلاتی و منسجم نمودن این فعالیت برداشت و از فعالین حوزه های آموزش، تعالی سازمانی و روابط عمومی جهت عضویت در تیم تحریریه خبرنامه بهره جست.

 

 

 
سر دبیر
دبیر صفحه سبک کارمندی

دبیر صفحه به سوی تعالی

دبیر صفحه در شرکت
ناظر کیفی
باقر پاپری مقدم فرد قاسم علوی تبار
فاطمه ستوده نیا
کارشناس روابط عمومی
ابراهیم عباسی