صفحه اصلی > خدمات واحدها > نظام مشارکت و پیشنهادها  > معرفی کمیته های همیاری نظام پیشنهادها 

کمیته های تخصصی همیاری نظام پیشنهادها سال 1398

در راستای انجام فعالیت های مربوط به اخذ و بررسی پیشنهاد، به صورت تشکیلاتی و سازمان یافته، استفاده از ارزیابان و واحد ها در زمینه بررسی پیشنهادهای اخذ شده موثر بوده و مشارکت کارکنان در این امور به صورت گروه های ارزیابی با نام کمیته های همیاری نظام مشارکت در این شرکت صورت پذیرفت و این گروه ها تشکیل شدند. با توجه به افزایش تعداد پیشنهادها و در راستای کاهش زمان بررسی موضوعات اخذ شده، بالا بردن کیفیت ارزیابی آنها و همچنین بوجود آوردن زمینه ارتباطات موثر بین کارکنان برای ایجاد گفتمان مشارکتی در شرکت، در هر واحد این کمیته ها راه اندازی شدند.

آخرین ویرایش کمیته های همیاری تشکیل شده در شرکت گاز استان بوشهر، به پیشنهاد دبیرخانه نظام مشارکت و تصویب کمیته مرکزی تعیین و احکام آن به روسای این کمیته ها ابلاغ گردید. هر ساله دبیران و اعضای کمیته های همیاری دعوت به جلسات دوره ای هماهنگی وآموزشی شده که با وظایف خود آشنا شوند و بصورت حرفه ای دنبال نمایند. در این زمینه دبیرخانه نقش نظارت بر این گروه ها را ایفا کرده و به صورت ماهیانه ایشان را از طریق کارت های امتیازی، ارزیابی می نماید. در ادامه لیست کمیته ها به شرح زیر ارائه شده است:


مشخصات اعضا
سمت اعضا در کمیته شماره تماس پست الکترونیکی
    
بهداشت، ایمنی و محیط زیست
غلامرضا بند امیری
رئیس کمیته 077-31664457 mosharekat@nigc-boushehr.ir
حسن صالح نژاد دبیر کمیته
رضا سمندگانی عضو
ناصر جمالی عضو
اندازه گیری و توزیع گاز
علی رضوان
رئیس کمیته 077-31664191 mosharekat@nigc-boushehr.ir
زینب محمدی دبیر کمیته
ابوالفضل تمیمی عضو
بازرسی فنی
فرشید بشیری
رئیس کمیته 077-31664001 mosharekat@nigc-boushehr.ir
سعید قدرتی
دبیر کمیته
امیر عباس قاسمی عضو
برنامه ریزی و تعالی
رئیس واحد
رئیس کمیته 077-31664141 mosharekat@nigc-boushehr.ir
خاتون بحرینی دبیر کمیته
فاطمه ستوده نیا عضو
پیمان بیات عضو
بهنام بهشتی مآل عضو
بهره برداری، مشترکین عمده، حمل و نقل، GIS و CMMS
علی اکبر فقیه رئیس کمیته 077-31664363 mosharekat@nigc-boushehr.ir
ایران امیری دبیر کمیته
محسن ادیبی عضو
مهدی مهدوی نیا عضو
اکبر حیدری نژاد عضو
پژوهش و انرژی
حسن هنرمند
رئیس کمیته 077-31664271 mosharekat@nigc-boushehr.ir
حامد محمد دوست دبیر کمیته
مهدی اشعری  عضو
حراست 
سعید عباسی رئیس کمیته 077-31664123 mosharekat@nigc-boushehr.ir
علی واردی دبیر کمیته
حمزه ابراهیم زاده مطلق عضو
حقوقی و قرارداد ها
محسن اسماعیلی رئیس کمیته 077-31664291 mosharekat@nigc-boushehr.ir
راضیه بلاج
دبیر کمیته
علی سلیمانی عضو
روابط عمومی و امور فرهنگی
ابراهیم عباسی رئیس کمیته 077-31664262 mosharekat@nigc-boushehr.ir
عباس ماحوزی دبیر کمیته
معصومه دیناری عضو
فن آوری اطلاعات، ارتباطات
علیرضا بیرمی زاده رئیس کمیته 077-31664151 mosharekat@nigc-boushehr.ir
مریم اسدی دبیر کمیته
طاهره سلیمی عضو
سیده سمانه گلافان عضو
مهدی بارانی عضو
امور مالی
کامران ترازویی رئیس کمیته 077-31664365 mosharekat@nigc-boushehr.ir
یاسر زنده بودی دبیر کمیته
مالک سلیمی عضو
حمزه بحرینی فرد عضو
منابع انسانی و خدمات کارکنان 
مجید جلال نژاد رئیس کمیته 077-31664368 mosharekat@nigc-boushehr.ir
سمیه سلیمی
دبیر کمیته
طیبه عبدالهی  عضو
مهندسی، اجرای طرح ها،صنایع و GIS
محمد رضا بهزادی رئیس کمیته 077-31664171 mosharekat@nigc-boushehr.ir
ضیا رستگاریان دبیر کمیته
مریم شهمیان عضو
اسد احمدی عضو
موسی وراویی عضو
نواحی
اکبر حیدری نژاد رئیس کمیته 077-31664224 mosharekat@nigc-boushehr.ir
محمد غلامی (ناحیه شنبه) دبیر کمیته
-
عضو
-
عضو
 آموزش
قاسم علوی تبار  رئیس کمیته 077-31664443 mosharekat@nigc-boushehr.ir
سارا رومنا دبیر کمیته
حسین احمدی عضو
امور کالا
علی عالی حسینی رئیس کمیته 077-31664001 mosharekat@nigc-boushehr.ir
سید محمد رضا هاشمی دبیر کمیته
یاسر ذاکری عضو
خدمات رفاهی و امور اجتماعی
مهدی اشعری  رئیس کمیته 077-31664001 mosharekat@nigc-boushehr.ir
محمد فقیه دبیر کمیته
محمد رضا پولادتن عضو
عباس رنجبر عضو