صفحه اصلی > خدمات واحدها > تعالی سازمانی 

تعالی سازمانی شرکت گاز استان بوشهر


کمیته های تعالی سازمانی


معرفی ذینفعان شرکت

ارتباط با دبیرخانه تعالی


     

     
     
     
      مصادیق رفتاری در تحقق ارزش ها      

با استعانت از خداوند متعال، شرکت گاز استان بوشهر با تاکید به چابکی و پویایی سازمانی، در مسیر تعالی و موفقیت پایدار قدم نهاده و برای رسیدن به هدف غایی خود که همانا تعالی سازمانی از طریق بهبود مستمر می باشد، اقدام به پیاده سازی اصول، مفاهیم و رویکردهای سرآمدی بر اساس مدل EFQM نموده است.

آنچه از تعالی انتظار داریم:

 

  •  خلق ارزش­های مطلوب برای مشتریان.
  •  رهبری دوراندیش و الهام بخش با داشتن چشم­انداز همراه با ثبات در مقاصد.
  •  مدیریت سازمان از طریق مجموعه­ای از سیستم­ها، فرآیندها و واقعیت­های مرتبط و به هم پیوسته.
  •  حداکثر نمودن مشارکت کارکنان از طریق توسعه فرهنگ سازمانی و آموزش.
  •  حرکت در مسیر بهبود مستمر و مدیریت به موقع تغییرات از طریق پرورش خلاقیت و نوآوری.
  •  انجام وظایف سازمانی و فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی که سازمان در آن فعالیت می­کند و تلاش برای درک و پاسخگویی به انتظارات ذینفعان.
  •  توسعه و حفظ همکاری­هایی که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می­کند.
  •  دستیابی به نتایجی متوازن که رضایت کلیه ذینفعان سازمان را در بر داشته باشد.

ما با اعتقاد قلبی و عزمی راسخ ضمن مشارکت در مسیر تعالی، با سازماندهی مناسب و انتصاب مسئولین زیربط و حمایت موثر از ایشان، به تقویت فرهنگ تعالی در سطح سازمان می­اندیشیم.

 

مسلم رحمانی

مدیر عامل