صفحه اصلی > درباره ما > منشور اخلاقی کارکنان 

منشور اخلاقی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر

 


 

به یاری خداوند متعال 

ما کارکنان شرکت گاز استان بوشهر به منظور تکریم ارباب رجوع و دستیابی هر چه بیشتر به اهداف شرکت (گاز رسانی به شهرها، روستاها، و صنایع عمده)  پیمان می بندیم مجری اصول منشور اخلاقی زیر باشیم:

  • به موقع در محل کار خود حضور یافته  و در ارتباط با اربا ب رجوع وقت شناس باشیم.
  • با رعایت اصل مردم سالاری و مشتری مداری شنونده ای دقیق ، صبور و پاسخ گویی جامع باشیم.
  • در برخورد با مراجعین خوشرو ، متین ، انتقاد پذیر و خویشتن دار باشیم.
  • برای پیشبرد هر چه بهتر امور از نظرات همکاران و ارباب رجوع بهره کافی بگیریم.
  • از پوشش مناسب ، زیبا و سازگار با فرهنگ عمومی جامعه استفاده کنیم.
  • مطابق  با مقررات شرکت از اعمال هرگونه سلیقه شخصی در کارها پرهیز نماییم.
  • محرم و امین اسرار شرکت و مراجعه کنندگان باشیم.
  • از امکانات و اموال شرکت با کمال دقت و ظرافت بهره بگیریم.
  • فضای کار را دلپذیر و مناسب با شئونات اسلامی سامان دهیم.
  • با توجه به اهمیت گاز طبیعی در کشور در ترویج اصلاح الگوی صحیح مصرف کوشا باشیم.

 

مسلم رحمانی

مدیر عامل