اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

 

   
  رئیس هیئت مدیره نائیب رئیس و مدیرعامل عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره

دبیر هیئت مدیره

 
  سید محمد سراجی مسلم رحمانی علی مغدانی کامران ترازویی علی اکبر فقیه حسن هنرمند محمد رضا بهزادی معصومه دیناری  

   محل خدمت
 نام و نام خانوادگی
 سمت  تاریخ عضویت
 وضعیت عضویت
شرکت ملی گاز ایران سید محمد سراجی رئیس هیات مدیره 1399 غیر موظف
شرکت گاز استان بوشهر مسلم رحمانی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره 1386 موظف
شرکت گاز استان بوشهر علی مغدانی عضو هیات مدیره 1389 موظف
شرکت گاز استان بوشهر کامران ترازویی عضو هیات مدیره 1387 موظف
شرکت گاز استان بوشهر علی اکبر فقیه عضو هیات مدیره 1397 موظف
شرکت گاز استان بوشهر حسن هنرمند عضو هیات مدیره 1398 موظف
شرکت گاز استان بوشهر محمد رضا بهزادی عضو هیات مدیره 1395 موظف
شرکت گاز استان بوشهر معصومه دیناری دبیر هیئت مدیره 1391 موظف

 


معرفی مدیران و روسای شرکت را از اینجا ببینید.