مقالات

مقالات ISI
ردیف عنوان نویسنده/ نویسندگان
مرکز
1
Damage Energy Evaluation in [55/-55]9 Composite Pipes using Acoustic Emission Method
شرکت گاز استان بوشهر
2
Designing and Testing the Model of Learners' Satisfaction towards On-The-Job Training Courses Case: National Iranian Gas Company
شرکت گاز استان بوشهر
3
Failure analysis of (±55°)9 filament-wound GRE pipes using

acoustic emission technique

شرکت گاز استان بوشهر
4
Mechanical Properties of Nanoclay and Nanoclay Reinforced Polymers: A Review
شرکت گاز استان بوشهر
5
Stochastic prediction of burst pressure in composite pressure vessels
شرکت گاز استان بوشهر
6
Evaluating The Readiness Of Boushehr Natural Gas Company To Execute Knowledge Management
شرکت گاز استان بوشهر
7
Providing A Model To Execute Knowledge Management In Bousher National Gas Company
شرکت گاز استان بوشهر
8
ارائه مدلی کاربردی برای مدیریت ریسک پروژه های صنعت نفت و گاز
شرکت گاز استان بوشهر


مقالات کنفرانس هاس ملی و بین المللی
ردیف عنوان نویسنده/ نویسندگان مرکز
1
شبیه سازی عددی پاسخ ستون ساخته شده از بتن الیافی فوق توانمند به بار انفجار
شرکت گاز استان بوشهر
2
پیش بینی مصرف گاز مشترکین با استفاده از داده کاوی در شرکت گاز بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
3
مدلسازی چرخ رطوبت زدا با سیستم تبرید تراکمی در ضرایط اقلیمی بوضهر
شرکت گاز استان بوشهر
4
بررسی مراحل پیش پردازش داده ها در پیش بینی مصرف انرژی به روش داده کاوی
شرکت گاز استان بوشهر
5
سنجش ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
6
طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و

محیط زیست(HSE-MS)  با رویکرد مدیریت بهینه هزینه (مطالعه موردی

شرکت گاز استان بوشهر)

شرکت گاز استان بوشهر
7
easibility study of using designed and manufactured composite pipes in distributing and transmission natural gas pipelines Mechanical Modeling and Analysis
شرکت گاز استان بوشهر
8
طراحی و ساخت سامانه نشت یاب گاز شهری در خطوط زیرزمینی بدون عملیات حفاری
شرکت گاز استان بوشهر
9
تاثیر تست هیدرواستاتیک بر جدایش پوشش سه لایه پلی اتیلن در خطوط انتقال گاز
شرکت گاز استان بوشهر
10
The effect of hydrostatic test simulation and three-layer polyethylene coating on the separation of gas transmission lines
شرکت گاز استان بوشهر
11
بررسی آلودگی‌های ناشی از نشت مرکاپتان در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز
شرکت گاز استان بوشهر
12
بررسی عوامل موثر بر سکوت سازمانی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
13
بررسی استفاده از لوله های کامپوزیت در خطوط انتقال و توزیع گاز طبیعی
شرکت گاز استان بوشهر
14
An Investigation On Morphology And Mechanical Properties Of Hdpe Nanocomposite
شرکت گاز استان بوشهر
15
بررسی تاثیر فاکتورهای آماده سازی و نوع چسب در تعمیر لوله های خطوط انتقال گاز با کمک دستگاه وصله زن لوله پلی اتیلنی
شرکت گاز استان بوشهر
16
بررسی عملکرد نشت بندی پلاگ های کیسه ای در خطوط لوله انتقال و توزیع گاز طبیعی
شرکت گاز استان بوشهر
17
انتخاب مناسبترین روش حفاری ترانشه بسته برای لوله گذاری شبکه توزیع گاز
شرکت گاز استان بوشهر
18
مقایسه روشهای حفاری ترانشه بسته برای لوله گذاری شبکه گاز شهری
شرکت گاز استان بوشهر
19
بررسی روش‌های جدید (غیر متداول) لوله گذاری در شبکه توزیع گاز طبیعی
شرکت گاز استان بوشهر
20
استخراج حریم ایمنی ایستگاههای تقلیل فشار گاز در نتیجه بررسی پیامدهای انفجار و آتش سوزی
شرکت گاز استان بوشهر
21
شناسایی مخاطرات ایستگاه های تقلیل فشار گاز با استفاده از تکنیک HAZOP
شرکت گاز استان بوشهر
22
ارزیابی خطرات ایستگاه‏های تقلیل فشار گاز با بررسی و شبیه سازی سناریوهای بحران (انفجار، آتش سوزی و نشت گاز)
شرکت گاز استان بوشهر
23
پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه طراحی شبکه گازرسانی برازجان
شرکت گاز استان بوشهر
24
A Study On Influence Of Environmental Parameters On Physical-Mechanical Properties Of Polyethylene Gas Pipes
شرکت گاز استان بوشهر