عبارات و اصطلاحات

 

عبارات و اصطلاحات ذیل هنگامی که در قراردادهای فروش گاز طبیعی ،تعرفه ها و مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی بکار روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت.

◊ شرکت 

منظور شرکت ملی گاز ایران  و یا شرکتهای گاز استانی / شهری  است .

◊ گاز طبیعی

مخلوطی است از گاز متان و مقدار جزیی ترکیبات دیگر .

◊ متقاضی

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را از شرکت بنماید .

◊ اشتراک

عبارت است از امکان استفاده مجاز از گاز طبیعی که از طریق نصب خط انشعاب و وسایل اندازه گیری لازم طبق مقررات محقق می شود . 

◊ مشترک

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد .

◊ پیمان فروش گاز طبیعی

عبارت است از قراردادی که فی مابین شرکت و متقاضی منعقد و طبق مفاد آن جریان گاز مشترک دایر می گردد .

◊ تامین گاز طبیعی

تامین گاز طبیعی عبارت است از عرضه گاز طبیعی با مشخصات مندرج در پیمان فروش گاز طبیعی در نقطه تحویل اعم از اینکه مشترک از آن استفاده بنماید یا ننماید .

انواع مشترک (از لحاظ مقدار مصرف ):

◊ مشترک جزء

به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با فشار 4/1 پوند بر اینج مربع استفاده و حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی کمتر یا برابر با 160 متر مکعب باشد .

◊ مشترک عمده

به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با فشار بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع استفاده و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی بیشتر از 160 متر مکعب باشد .

 

◊ انواع مشترک ( از لحاظ نوع مصرف )

مشترکین خانگی

به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی برای مصارف گرمایش یا سرمایش واحدهای مسکونی ( مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اتاق و یک آشپزخانه و سرویس متناسب با عرف محل سکونت باشد ) و سایر وسایل و تجهیزات متعارف استاندارد گازسوز خانگی استفاده می نمایند .

مشترکین عمومی

به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت مصارف غیرخانگی و غیرصنعتی استفاده می نمایند و در گروه های ذیل تقسیم بندی می شوند :

  • اماکن و تاسیسات دولتی ( عمومی ) شامل اماکن و تاسیسات ادارات ، ارگان ها ، نهادها ، و سازمان های زیر نظر مقام رهبری ، قوای سه گانه ، شهرداری ، نیروهای نظامی و انتظامی .
  • کسب و خدمات ( تجاری) که از گاز طبیعی برای کسب و یا گرمایش محل خدمات استفاده می نمایند و هر نوع مصرفی که با هیچ یک از تعرفه های دیگر تطابق نداشته باشد مشمول این نوع می گردد .

آموزشی

شامل مراکز فرهنگی ، آموزشی و ورزشی دولتی ، غیر دولتی ، تعاونی و خصوصی نظیر کتابخانه ها ، موزه ها ، مهد کودک ها ، کودکستان ها ، مدارس ، اردوگاه های دانش آموزی ، دانشگاه ها ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای ، مدارس و حوزه های علوم دینی ، اماکن مقدسه ذهبی ، مساجد ، حسینیه ها ، باشگاه های ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان و بیمارستان های آموزشی که تایید لازم را از سوی مراجع ذیصلاح ارائه نمایند .

نانوایی ها و گرمابه های سنتی ( ویژه تجاری) که دارای پروانه معتبر از مراجع ذیصلاح باشند .

مشترک صنعتی 

به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت گرمایش ، و تولید نیرو به منظور تامین احتیاجات صنعتی و یا در فرایند تولید با انجام عملیاتی در دستگاه های خود ماده خام و یا محصولی تمام شده ای تبدیل می کنند و در چهار گروه ذیل معرفی می گردند :

گروه 1 : واحدهای دارای پروانه صنعتی معتبر از مراجع رسمی ذیربط ، واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، دامپروری ، هتل ها و مسافرخانه ها
گروه 2 : پالایشگاه و تلمبه خانه ها ( در مالکیت وزارت نفت ) ، پتروشیمی تولید کود اوره ، سایر پتروشیمی های دولتی
گروه 3 : نیروگاه ها ( در مالکیت وزارت نیرو)
گروه 4 : حمل و نقل ( برای ایستگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده CNG  )


 

◊ وسایل اندازه گیری و کنترل

این وسایل عبارتند از کنتور یا کنتورها ، رگولاتورها ، شیرهای قطع سریع و شیرهای اطمینان ، فیلترها و سایر ملحقات و کلیه وسایل مربوطه که به منظور سنجش مقدار گاز مصرفی ، تنظیم و تثبیت فشار گاز مصرفی ، محدودیت و برقراری ایمنی و تمیز نمودن گاز مصرفی بر طبق قرارداد در محل مورد تایید شرکت نصب می شود .

 

◊ ایستگاه مشترکین عمده

عبارت است از تاسیسات و وسایل اندازه گیری و کنترل گاز مصرفی مشترک که در مالکیت شرکت می باشد .

 

◊ کنتور

دستگاهی است که به وسیله آن مقدار مصرف گاز اندازه گیری می شود .
ظرفیت ایستگاه

عبارت است از حداکثر مقدار گازی که در شرایط استاندارد در مدت یک ساعت از کنتور / ایستگاه قابل عبور می باشد .


◊  رگولاتور ( فشارشکن )

دستگاهی است که به وسیله آن فشار گاز مصرفی مشترک مطابق قرارداد تنظیم می گردد.◊ خطوط انتقال

عبارت است از خطوط لوله اصلی گاز با فشار بیشتر از 17 بار (250 پوند بر اینچ مربع ) که گاز مورد نیاز مصرف کنندگان را از منابع اصلی گاز منتقل می نماید .


◊ ایستگاه های ورودی شهر

عبارت است از محل تاسیسات و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی ورودی شبکه تغذیه از خطوط انتقال . در این ایستگاه ها فشار گاز موجود در خطوط لوله به فشار 17 بار( 250 پوند بر اینچ مربع ) و کمتر کاهش داده می شود تا وارد شبکه تغذیه شود .


◊ شبکه تغذیه

شبکه تغذیه عبارت است از کلیه خطوط شهری که گاز طبیعی با فشار 17 بار ( 250 پوند بر اینچ مربع ) را از ایستگاه های ورودی شهری به ایستگاه های داخل شهری هدایت می کند .


◊ ایستگاه های داخل شهری

عبارت است از محل تاسیسات و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی شبکه شهری از شبکه تغذیه . در این ایستگاه ها ، فشار گاز طبیعی از 17 بار ( 250 پوند بر اینچ ) به 4 بار ( 60 پوند بر اینچ ) کاهش داده می شود .


◊ شبکه توزیع

عبارت است از لوله های شبکه شهری که گاز طبیعی با فشار 4 بار ( 60 پوند بر اینچ مربع ) را از ایستگاه های داخل شهری به محل های مصرف هدایت می کند .◊ فشار استاندارد

فشار استاندارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر 01325/1 بار معادل 696/14 پوند براینچ مربع می باشد .


◊ فشار گاز تحویلی به مشترک

انواع فشار گاز تحویلی به مشترک با توجه به نوع کنتور/ایستگاه به شرح ذیل می باشد :

  • فشار 4/1 پوند بر اینچ مربع
  • فشار 60 پوند بر اینچ مربع ( در ایستگاه های اندازه گیری ، فشار از 45 تا 60 پوند بر اینچ مربع متغیر است )
  • فشار 250 پوند بر اینچ مربع ( در ایستگاه های اندازه گیری ، فشار از 150 تا 250 پوند بر اینچ مربع متغیر است )
  • فشار 400 پوند بر اینچ مربع و بیشتر


◊ دمای استاندارد

دمای استاندارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر 56/15 درجه سانتیگراد معدل 60 درجه فارنهایت می باشد


◊ متر مکعب استاندارد

معادل حجمی از گاز طبیعی است که فضایی معادل یک متر مکعب را در شرایط استاندارد ( از نظر فشار و دما ) اشغال نماید .


◊ علمک

علمک گاز قسمت انتهایی خط انشعاب گاز می باشد که جهت نصب رگولاتور بر روی آن در مجاورت و متکی به ملک مصرف کننده قرار می گیرد و گاز یک یا چند مشترک را تامین می نماید .


◊ خط انشعاب

به خط یا خطوطی اطلاق می شود که گاز مصرف کنندگان را از طریق خطوط انتقال یا تغذیه و یا شبکه توزیع تا نقطه تحویل گاز تامین می نماید .


◊ انشعاب موقت

به نوعی انشعاب اطلاق می شود که در صورت درخواست مشترک بدون دریافت هزینه برقراری انشعاب و با دریافت هزینه های نتعلقه ( کالا و اجرا ) به طور موقت توسط شرکت نصب و تا زمان مورد توافق طرفین یا انصراف و یا درخواست تبدیل آن به انشعاب دائم ، میزان گاز مصرف شده براساس بالاترین نرخ تعرفه که از سوی شرکت تعیین می گردد اخذ خواهد شد .

تبصره : درخصوص واحدهای صنعتی بالاترین تعرفه صنعتی اعمال می گردد .


◊ هزینه برقراری انشعاب

مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور/ایستگاه اندازه گیری بابت اعطاء امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تامین قسمتی از هزینه های تمام شده تاسیساتی که خطوط انتقال و خطوط تغذیه و شبکه توزیع را به تاسیسات مشترک متصل می نماید از مشترک اخذ می گردد .


◊ گاز بهاء

عبارت است از بهای یک متر مکعب استاندارد گاز طبیعی که متناسب با نوع مصرف مشترک تعیین می گردد ( مبنای محاسبه میزان مصرف گاز طبیعی برای مشترکین جزء رقم شماره انداز و برای مشترکین عمده مترمکعب استاندارد می باشد ) .◊ آبونمان

عبارت است از مبلغی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور/ایستگاه اندازه گیری برای جبران هزینه های نگهداری تاسیسات گاز و تامین هزینه های جاری شرکت از مشترکین جزء و عمده اخذ می گردد .


◊ قرائت دستگاه اندازه گیری/کنتور

قرائت دستگاه اندازه گیری به منظور محاسبه مصرف و صدور صورتحساب گاز مشترک در فواصل زمانی تعیین شده توسط شرکت انجام خواهد شد .


◊ دوره مصرف

عبارت از فاصله زمانی دو قرائت متوالی دستگاه اندازه گیری گاز مصرفی مشترک.


◊ نقطه تحویل

عبارت است از نقطه ای که تاسیسات مشترک متصل می شود .


◊ باز فروش گاز طبیعی

عبارت است از فروش گاز طبیعی توسط مشترک ( مشترکین ) به اشخاص ثالث در محدوده اشتراک واگذار شده براساس مقررات


◊ تعرفه های فروش گاز طبیعی

عبارت است از مبالغ گازبها ، براساس مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که جهت مقاطع زمانی خاص تعیین می گردد.


پایان./