ارتباط با واحد پژوهش و فناوری شرکت گاز استان بوشهر

 پژوهش و فناوری شرکت گاز استان بوشهر
 پست الكترونيكي

research@nigc-boushehr.ir

 شماره تلفن تماس

33337605-077

31664271-077

آدرس

بوشهر- میدان قدس- بلوار شهید رئیسعلی دلواری-شرکت گاز استان بوشهر- واحد پژوهش و فناوری

فرم ارتباط با واحد پژوهش