صفحه اصلی > خدمات واحدها > پژوهش، تحقیق و توسعه > پایان نامه های حمایت شده 

پایان نامه های حمایت شده

رديف عنوان مجری
مرکز
1
ساخت و مطالعه تماس دهنده غشایی الیاف تهی پی وی سی/نانو ذره کربنات کلسیم جهت نم زدایی گاز
شرکت گاز استان بوشهر
2
مقاوم سازی ستون بتنی مسلح در برابر بار انفجار با استفاده از پوشش بتن های فوق توانمند با الیاف فولادی UHPFRC
شرکت گاز استان بوشهر
3
بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان بوشهر)
شرکت گاز استان بوشهر
4
تحلیل ارتعاشی و تخمین عمر لوله های مرکب تقویت شده با نانو لوله های کربنی حامل سیال
شرکت گاز استان بوشهر
5
تاثیر معماری سازمانی در بلوغ قابلیت های منابع انسانی و ارائه مدل مناسب (مطالعه موردی: شرکت گاز استان بوشهر)
شرکت گاز استان بوشهر
6
تعیین ارتباط بین شفافیت اطلاعات مالی با بهبود عملکرد مدیران در شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
7
بررسی معنویت محیط کاری بر رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با کیفیت خدمات در شرکت ملی گاز (شرکت های گاز استانی)
شرکت گاز استان بوشهر
8
مدلسازی چرخ رطوبت زدا با سیستم تبرید تراکمی در شرایط اقلیمی بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
9
تخمین پارامترهای رفتار فشاری لوله های GRE با استفاده از تحلیل معکوس
شرکت گاز استان بوشهر
10
پیش بینی مصرف گاز مشترکین با استفاده از داده کاوی در شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
11
پیش بینی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های حاوی نانو ذرات رس
شرکت گاز استان بوشهر
12
مدل سازی آسیب پیشرونده در مخازن تحت فشار کامپوزیتی
شرکت گاز استان بوشهر
13
تخمین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت گرافن/پلیمر با استفاده از مدلسازی چندمقیاسی
شرکت گاز استان بوشهر
14
بررسی کاهش قطرات آب و ذرات جامد معلق در جریان گاز شهری توسط فیلتر سنگی
شرکت گاز استان بوشهر
15
شبیه سازی و بررسی اثر تست هیدرواستاتیک بر جدایش پوشش پلی اتیلن سه لایه در خطوط انتقال گاز
شرکت گاز استان بوشهر
16
پیش بینی زمان انتظار امداد رسانی با استفاده از شبکه عصبی وبهینه سازی صف انتظار مشتریان، مطالعه موردی استان تهران
شرکت گاز استان بوشهر
17
شناسایی و تبیین راهکارهای بهبود کیفیت در پروژه های گازرسانی مطالعه موردی شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
18
شبیه سازی عددی جریان گاز درون فیلتر و بررسی تاثیر هندسه المنت فیلترها بر روی کارایی سیستم
شرکت گاز استان بوشهر
19
بهره گیری از داشبورد در طراحی یک چارچوب سنجشی چند لایه از عملکرد شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
20
شناسایی و اولویت بندی شاخص های منابع انسانی نمونه(مورد مطالعه: شرکت گاز استان بوشهر)
شرکت گاز استان بوشهر
21
بهینه سازی رطوبت گیر جذبی سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت(CCHP)
شرکت گاز استان بوشهر
22
یک مدل آمیخته ریاضی و شبیه سازی مونت کارلو برای مسئله تخلیه جمعیت در بحران نشت گاز
شرکت گاز استان بوشهر
23
ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت گاز استان بوشهر براساس مدل BSC
شرکت گاز استان بوشهر
24
مقایسه مقاومت در برابر خوردگی لوله های کامپوزیتی الیاف شیشه /رزین اپوکسی و لوله های

کامپوزیتی پلی استر و تاثیر ان بر طول عمراین لوله ها درمورد استفاده در خطوط گازرسانی

شرکت گاز استان بوشهر
25
الگوبرداری جهت بهبود عملکرد حوزه منابع انسانی شرکت گاز استان بوشهر بر اساس مدل EFQM
شرکت گاز استان بوشهر
26
بررسی تاثیر انگیزش بر بهره وری(کارایی و اثربخشی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر)
شرکت گاز استان بوشهر
27
بررسی عوامل موثر بر سکوت سازمانی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
28
تعارضات حاکم بر قوانین و مقررات تملک اراضی پروژه های عمومی و عمرانی و خسارت ناشی از آن
شرکت گاز استان بوشهر
29
بررسی ارتباط توانمندسازی و تعهد سازمانی در شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
30
ارائه مدلی برای نظام مدیریت جانشین پروری

 مورد: شرکت ملی گاز ایران


شرکت گاز استان بوشهر
31
 بررسی نقش آموزشهای مجازی و الکترونیکی در یادگیری و ارتقاء دانش کارکنان شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
32
راه اندازی تجارت الکترونیکی توسط طراحی پورتالهای سازمانی با رویکرد بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری در شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
33
ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت گاز استان بوشهر براساس مدل تعالی سازمانی EFQM
شرکت گاز استان بوشهر
34
ارایٔه مدلی برای نظام مدیریت جانشین پروری، مورد: شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان بوشهر
35
ارائه مدلی برای ارتقا رضایت فراگیران از دوره‌های آموزش ضمن خدمت (مورد: شرکت ملی گاز ایران) 
شرکت گاز استان بوشهر
36
پیاده سازی مهندسی ارزش در طراحی خط انتقال کارخانه سیمان خورموج
شرکت گاز استان بوشهر
37
سنتز و شناسایی پایه کاتالیستی مزو تخلخل منظم سری MCM
شرکت گاز استان بوشهر
38
سنتز و شناسایی پایه کاتالیستی مزو تخلخل منظم سری SBA
شرکت گاز استان بوشهر
39
بررسی روش‌های جوشکاری و تست جوش لوله و اتصالات پلی‌اتیلن در خطوط توزیع گاز
شرکت گاز استان بوشهر
40
مطالعه و بررسی چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان بوشهر و ارائه راهکارهایی جهت اجرای آن
شرکت گاز استان بوشهر
41
بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
42
بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر سرسختی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر