پروژه های پژوهشی

ردیف عنوان سازمان مجری
مرکز
1
طراحی و ساخت دستگاه جوش خودکار تی سرویس در خطوط فلزی
شرکت گاز استان بوشهر
23
ارزیابی و امکان سنجی جایگزینی حسگرهای فلوی متداول در صنعت گاز با حسگرهای فلوی گاز الکترومکانیکی
شرکت گاز استان بوشهر
4
طراحی و ساخت شناساگر برای ردیابی و شناسایی مسیر لوله های پلی اتیلنی
شرکت گاز استان بوشهر
5
بررسی عملکرد مکانیکی لوله کامپوزیت در معرض بار قائم و میزان انعطاف پذیری آن
شرکت گاز استان بوشهر
6
طراحی الگوی بازارمحوری (بنگاه داری) و اجرای آن در شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
7
بررسی عوامل موثر بر نیازهای انگیزشی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
8
به گزینی پارامترهای طراحی سطوح گسترده حرارتی و امکان سنجی استفاده از آن در ایستگاه تقلیل فشار گاز با هدف بازیافت انرژی از گرمکن های گازی و کاهش احتمال تشکیل هیدرات
شرکت گاز استان بوشهر
9
مدلسازی و تحقیقات کاربردی بر روی روشهای اتصال و تعمیرات لوله های کامپوزیتی و ساخت قطعات مربوطه
شرکت گاز استان بوشهر
10
تدوین نقشه راه در راستای استفاده از لوله های کامپوزیتی در خطوط انتقال و توزیع گاز طبیعی
شرکت گاز استان بوشهر
11
بررسی اثر بار ترافیکی و زلزله بر روی لوله کامپوزیت
شرکت گاز استان بوشهر
12
تدوین دستورالعمل نگهداری و بازرسی لوله کامپوزیت و تدوین استاندارد IGS مربوط
شرکت گاز استان بوشهر
13
طراحی و ساخت مکان یاب آکوستیکی لوله های پلی اتیلن گاز شهری
شرکت گاز استان بوشهر
14
طرح جامع ارتقا و بهینه سازی هیدروتست و ساختن دستگاه با استفاده از امواج هدایت شده آلتراسونیک در راستای جایگزینی آن
شرکت گاز استان بوشهر
15
بررسی کمی ریسک شهرستان های استان بوشهر براساس پدافند غیر عامل و ارائه راهکار
شرکت گاز استان بوشهر
16
طراحی و ساخت ابزار و تجهیزات تعمیر لوله های پلی اتیلنی آسیب دیده
شرکت گاز استان بوشهر
17
ساخت عملگر جهت مکانیزه نمودن شیرهای شبکة توزیع گاز
شرکت گاز استان بوشهر
18
بررسی و امکان سنجی روشهای استفاده از تلفات گاز در شبکه توزیع و انتقال گاز شهری و ارائه طرح روش منتخب پیشنهادی
شرکت گاز استان بوشهر
19
طراحی و ساخت دستگاه نشت یاب نقطه ای گاز
شرکت گاز استان بوشهر
20
طراحی و ساخت لوله پلی اتیلن به منظور استفاده در فشار 250 psi و قطرهای بالاتر از 160 mm
شرکت گاز استان بوشهر
21
مطالعه و بررسی اثرات Squeeze-off بر لوله های پلی اتیلن و ساخت دستگاه مناسب برای فشرده سازی مناسب لوله و بازگرداندن آن به حالت اولیه
شرکت گاز استان بوشهر
22
مقاوم سازی و ایمن سازی شبکه گازرسانی و تاسیسات شرکت گاز استان بوشهر در برابر زلزله
شرکت گاز استان بوشهر
23
بررسی امکان سنجی تغییر LEL و HEL گاز طبیعی در راستای کاهش خطرات در حین تغییرات
شرکت گاز استان بوشهر
24
ارائه روش های نوین نشت بندی در عملیات TIE IN  و ساخت تجهیزات مرتبط
شرکت گاز استان بوشهر
25
بررسی مزایا، معایب و مشکلات دستگاههای موجود ردیاب لوله های پلی اتیلن (GPR) موجود در شرکتهای گاز استانی
شرکت گاز استان بوشهر
26
بررسی فنی و مهندسی استفاده از لوله های کامپوزیتی در شبکه تغذیه و توزیع و طراحی و ساخت لوله های کامپوزیتی مناسب برای خطوط تغذیه گاز طبیعی
شرکت گاز استان بوشهر
27
بررسی روشهای جدید (غیر متداول) لوله گذاری در شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی 
شرکت گاز استان بوشهر
28
آنالیز ایمنی شغلی در حوزه مشاغل شرکت گاز
شرکت گاز استان بوشهر
29
طراحی و ساخت یک واحد نمونه سیستم CHP مناسب برای یک واحد مسکونی برای تولید همزمان برق حرارت و برودت مورد نیاز در شرایط جوی مناطق ساحلی جنوب کشور
شرکت گاز استان بوشهر
30
اصلاح الگوی مصرف با رویکرد ناب
شرکت گاز استان بوشهر
31
طراحی و تدوین اولین مجموعه آموزشی چند رسانه ای HSE ویژه شرکت های گاز استانی تابعه شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان بوشهر
32
ممیزی ایمنی و ارزیابی خطرات ایستگاههای تقلیل فشار گاز استان بوشهر و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش ضریب ایمنی آنها
شرکت گاز استان بوشهر
33
طرح نیاز سنجی پروژه های پژوهشی سلامت،ایمنی و محیط زیست در شرکت های گاز استانی
شرکت گاز استان بوشهر
34
بررسی میزان آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز در استان بوشهر و اقلیم‌های مختلف کشور و ارائه راه‌کار جهت کاهش انتشار آن‌ها
شرکت گاز استان بوشهر
35
طراحی روشی نوین جهت شناسایی و رتبه بندی ریسکهای توزیع گاز در استان بوشهر و تعیین مسیر بحرانی ریسکهای موجود با کمک الگوریتم آنالیز حالات بالقوه خرابی (FMEA) با استفاده از تکنیکهای MADM
شرکت گاز استان بوشهر
36
طراحی مدلی جهت ارزیابی کارایی واحدهای مستقر در ساختمان مرکزی شرکت گاز استان بوشهر با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA و تحلیل سلسله مراتبی 
شرکت گاز استان بوشهر
37
بررسی تاثیر عوامل محیطی و عملیاتی بر خواص فیزیکی- مکانیکی لوله ‏های پلی‏ اتیلنی مورد استفاده در صنایع توزیع و انتقال گاز (بررسی تأثیر همزمان رطوبت، دما، نوع خاک و ... بر لوله‏ های پلی‏ اتیلن)
شرکت گاز استان بوشهر
38
طراحی و ساخت لوله پلی اتیلن دولایه و جایگزینی با لوله های پلی اتیلن فعلی
شرکت گاز استان بوشهر
39
برنامه ریزی راهبردی شرکت گاز استان بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
40
استقرار سیستم هوشمند پایش و کنترل حفاظت کاتدی در خطوط توزیع گاز در شبکه شهری بوشهر
شرکت گاز استان بوشهر
41
طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)
شرکت گاز استان بوشهر
42
اجرای نوار سبز در حریم خطوط انتقال گاز
شرکت گاز استان بوشهر
43
پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه طراحی شبکه گازرسانی شهرستان برازجان
شرکت گاز استان بوشهر