نشست مشترکی با حضور مسئولین شرکت گاز استان بوشهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با هدف هم اندیشی در خصوص رفع مشکلات موجود پیرامون مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان برگزار گردید.

در این نشست که به میزبانی شرکت گاز استان بوشهر برگزار گردید ، مشکلات موجود در زمینه اجرای لوله کشی داخلی مشترکین جزء به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در زمینه رفع این مشکلات تمهیدات لازم اتخاذ گردید.

در همین راستا و پس از هم اندیشی و تعامل نظر میان اعضاء ، مقرر گردید سازمان نظام مهندسی از فعالیت مجریان غیر مجاز در زمینه لوله کشی داخلی گاز مشترکین جزء جلوگیری نموده و از آرم شرکت گاز در تابلو و یا سردرب دفاتر مجریان لوله کشی گاز استفاده نشود.

همچنین مقرر شد با توجه به الزام رعایت ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها ، استعلام کاربری زمین ها پیش از لوله کشی داخلی ساختمان انجام تا بدین ترتیب از واگذاری انشعاب به اراضی زراعی و باغ ها که ممنوعیت قانونی دارد پیشگیری شود.

در ادامه این نشست مقرر شد نمایندگی دفتر کنترل گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان عسلویه مستقر گردیده تا بدین ترتیب متقاضیان اخذ تاییدیه لوله کشی داخلی گاز منازل دراین شهرستان جهت انجام این امر به شهرهای مجاور مراجعه ننموده و بدین ترتیب زمینه تسهیل در انجام این فرایند مهیا گردد.

همچنین در این نشست مطابق با نظرسنجی های صورت گرفته از نواحی تابعه گاز استان ، مشکلات مطروحه توسط هریک از این  نواحی بیان و به دقت مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان جلسه یاد شده مقرر گردید به منظور بررسی اجمالی تر موضوعات و مشکلات مورد نظرو یکپارچه سازی اقدامات در دست اجرا ، جلسات کارشناسی متعدد دیگری نیز در آینده با حضور مسئولین ذیربط از هردو سازمان برگزار گردد.

شایان ذکر است مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در ارتباط با حداقل ضوابط لوله‌کشی گاز طبیعی مشترکین جزء از قبیل ساختمان‌های مسکونی، تجاری، عمومی ، صنایع کوچک و… می باشد.