مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از اخذ بیش از ۵ هزار پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادات شرکت گاز استان بوشهر خبر داد.

به گفته مهندس حسینی ، محتوای این پیشنهادات در زمینه های گوناگون اعم از HSE ، خدمات رفاهی ، منابع انسانی ، روابط عمومی و …  بوده که طرح آنها ارائه گر راهکارهای نوین جهت رفع کاستی ها ، بهبود مستمر و ارائه ایده های خلاقانه بوده است.

وی در این رابطه بیان داشت : پیشنهادات واصله پس از بررسی اولیه در دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات ، در صورت نیاز  به کارشناسان مربوطه ارجاع داده می شود و ایشان نیز ضمن ارزیابی دقیق آنها نسبت به قابلیت اجرایی بودنشان نظر خود را اعلام می نماید. پس از بررسی مجدد نظرات کارشناسان کمیته، پیشنهاد جهت تایید نهایی به مدیر عامل شرکت ارسال گردیده که در تمامی این مراحل، پیشنهاد دهنگان نیز از روند ارجاع پیشنهاداتشان مطلع می شوند.

مهندس حسینی همچنین تصریح نمود : خوشبختانه در حال حاضر شاهد افزایش مشارکت قابل توجه کارکنان در زمینه ارائه پیشنهادات هستیم که در این رابطه با یک بررسی اجمالی، می توان رشد قریب به ۳۰ درصدی پیشنهادات ارائه شده را به وضوح دید.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر اضافه نمود : بسیاری از پیشنهادات در قالب بذر پیشنهاد ارائه گردیده که این امر موجب ساماندهی و اثربخشی بیشتر پیشنهادات شده است.

وی در خاتمه تصریح نمود : به منظور ارتقاء روند موجود و مشارکت دادن هرچه بیشتر کارکنان در زمینه ارائه پیشنهادات، برنامه های متعددی اجرا نموده و اقدامات مهمی نیز در دست اجرا داریم که امید می رود انجام آنها زمینه ساز پویایی هرچه بیشتر نظام پیشنهادات و در نتیجه تحقق اهداف متعالی سازمان  باشد.

مهندس حسینی با اشاره به اهمیت لزوم مشارکت کارکنان در امور جاری شرکت بیان داشت : از آنجایی که در نظام مدیریت مشارکتی،‌کارکنان خود را در اتخاذ تصمیم‌های راهبردی جهت ایجاد تحول در سازمان سهیم می‌دانند،‌ بنابراین همکاری و همدلی بیشتری نسبت به رفع مشکلات موجود و پیشرفت و بالندگی سازمان از خود نشان داده و در نتیجه مدیریت نیز با سرعت و سهولت بیشتری می‌تواند نسبت به اجرای طرح‌های جدید عمل نماید که بی شک برونداد این وضعیت ارتقاء روزافزون سازمان در تمامی جنبه های عملکردی می باشد.