معاونت” دولت به مردم ” از زیرمجموعه های شورای امر به معروف و نهی از منکر استان برای نخستین بار در حوزه “نفت و انرژی” به میزبانی شرکت گاز استان بوشهر تشکیل جلسه داد.

این نشست با هدف هماهنگی و تشریح برنامه ها و طرح های کمیته یاد شده و نیز هم اندیشی در خصوص شیوه های اجرایی برنامه سالیانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه ، مدیرکمیته نفت و انرژی ضمن تشریح وظایف و مسئولیت های این کمیته ، بر لزوم شناسایی مصادیق امر به معروف و نهی از منکر تاکید نموده و بیان داشت : هر دستگاه اجرایی می بایست جهت تبیین بهتر برنامه های پیش رو ،  این مصادیق را به معاونت ” دولت به مردم ” معرفی نماید.

آقای جعفری در ادامه تصریح نمود: همه ما باید از طریق اِعمال تعهد کاری و اخلاقی و نیز بکارگیری تخصص در انجام امور محوله، جهت دستیابی مردم به حقوق قانونی شان تلاش نماییم که در این ارتباط، انجام مستمر نظرسنجی از اربابان رجوع یکی از کارآمدترین شیوه های اجرایی می باشد.

ایشان همچنین افزود: صرفه جویی در هزینه های جاری ،یکی دیگر از  اصول مهمی است که تمامی کارکنان بخش های مختلف اجرایی باید بدان توجه کافی و اصولی داشته باشند چرا که محقق شدن این امر نتایج متعدد و ارزشمندی به دنبال دارد.

مدیرکمیته نفت و انرژی در پایان سخنان خود خواستار پیگیری مجدانه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی زیرمجموعه کمیته نفت و انرژی در خصوص اجرای موفقیت آمیز حداقل دو مورد از مصادیق مبحث امر به معروف و نهی از منکر تا پایان سالجاری و معرفی نتایج حاصل از آن شد.

در ادامه این نشست ، معاون محترم معاونت”دولت به مردم” نیز ضمن بیان اهمیت اجرای برنامه های پیش رو تصریح نمود: امر به معروف و نهی از منکر تکلیفی قانونی ، مسئولیتی اجتماعی و فریضه ای الهی است که جهت اجرای مطلوب آن فرهنگ سازی بیشتری باید صورت گرفته و توجیهات لازم جهت تبیین ابعاد مختلف آن انجام گیرد.

دکتر غلامحسین کرمی همچنین با اشاره به اینکه انتظارات از حوزه نفت و انرژی در این زمینه بسیار بالاست تصریح نمود:  شرایط دستگاه های اجرایی ذیربط باید به گونه ای باشد که زمینه را جهت انجام هرگونه منکر نا امن سازد.

به گفته این مقام مسئول  در بحث امر به معروف و نهی از منکر باید بیش از همه ، خودمان آمر و ناهی بوده و سپس دیگران را نسبت به توجه به این فریضه و اجرای آن ترغیب نماییم .

در انتهای این جلسه نیز مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین، در خصوص فعالیت های این شرکت پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت : شرکت گاز استان بوشهر در سال گذشته قانونگرایی را بعنوان یکی از شاخص های مهم امر به معروف و نهی از منکر پیگیری و به سرانجام رسانده و در این رابطه امتیاز بالایی در میان دستگاه های دولتی استان کسب نمود.

مهندس غلامعباس حسینی تاکید نمود: بخش اعظم فعالیت های اجراشده توسط شرکت گاز استان بوشهر در حوزه ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد بوده که در سالجاری نیز ضمن تداوم این فعالیت ها ، برنامه های مشخصی جهت اجرای جامع ابعاد مختلف فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دستور کار قرار می گیرد.

در پایان این نشست پس از هم اندیشی میان  اعضاء مصوب گردید هر یک از دستگاه های اجرایی ذیربط تجربیات موفق خود در زمینه اجرای اصول و محورهای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را با دیگر دستگاه ها به اشتراک و تبادل گذاشته تا در صورت امکان از این تجربیات الگو برداری شود.