پژوهش همواره نقشی اساسی در تحقق مطلوب اهداف متعالی سازمان ایفا نموده و عاملی موثر در زمینه ارتقاء و بهبود فعالیت ها و امور محسوب می گردد که نتایج ارزشمندی به دنبال دارد.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر با بیان مطالب یاد شده ، پیرامون فعالیت های پژوهشی این شرکت اظهار داشت : طی سالی های اخیر ضمن انجام چندین پروژه پژوهشی کاربردی مهم و نیز همکاری موثر با دانشگاه ها و مراکز مهم پژوهشی کشور اقدامات ارزنده ای انجام  داده و در راستای تحقق اهداف پژوهشی تعریف شده ، ۵۵ پروژه و مقاله پژوهشی را با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر کشور اجراء نموده که ۵ مورد ازمحصولات تولیدی این پروژه ها موفق به اخذ گواهی ثبت اختراع شده است.

مهندس حسینی در ادامه بیان داشت: اجرای این پروژه ها، گامی مهم در راستای تحقق اهداف سازمانی به شمار رفته و بکارگیری نتایج آن، شرکت گاز استان بوشهر را در پیشبرد اهداف خود یاری می کند.

وی در این رابطه اضافه نمود: بکارگیری لوله های کامپوزیتی در شبکه های تغذیه ، طراحی و ساخت لوله های پلی اتیلن به منظور استفاده  در فشار ۲۵۰psi ، طراحی و ساختCHP، طراحی و ساخت استفاده از اسکوییزر  و …. نمونه ای از مهمترین پروژه های پژوهشی اجراء شده توسط این شرکت است.

مهندس حسینی یادآور شد: اجرای این پروژه های پژوهشی با همکاری دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی کشور از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه خلیج فارس و پارک علم و فناوری خلیج فارس انجام شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر اظهار داشت: در حال حاضر نیز اجرای ۱۲ پروژه پژوهشی در دست اجراست که بی شک با توجه به  اهمیت و ارزش بالای آنها  نتایج ارزشمندی حاصل خواهد شد.

وی در خصوص حمایت از پایان نامه های پژوهشی نیز افزود: این شرکت هرساله با امضاء چندین قرارداد از تعدادی از پایان نامه های پژوهشی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حمایت کرده و در حال حاضر نیز این روند به عنوان یکی از اولویت های کاری در دستور کار قرار دارد که در همین رابطه ۳۳ پایان نامه مورد حمایت این شرکت قرار گرفته است.

حسینی در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شرکت گاز استان بوشهر بعنوان قطب پژوهشی لوله های کامپوزیتی شرکت ملی گاز محسوب می گردد ، اجرای پروژه های هر چه بیشتر در این رابطه و همکاری و تعامل با شرکت های پژوهش بنیان استان از مهم ترین اهداف پیش رو در سال جاری است.