مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از تمدید گواهینامه ISO 9001 برای چهارمین سال متوالی و نیز دریافت دریافت گواهینامه HSE-MS خبر داد.

مهندس حسینی در ادامه افزود : گواهینامه ایزو ISO 9001  یکی از  استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ میباشدکه درحوزه مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت تعریف شده و یک استاندارد عمومی برای تمامی سازمانها و شرکتها با هرزمینه فعالیتی اعم ازتولیدی ، خدماتی ، پروژه ای ، بازرگانی و . . . است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهردر ادامه بیان داشت : با توجه به نهادینه شدن فعالیت هرکدام از واحدها واعضاء در راستای استاندارد اخذ شده ، این شرکت آمادگی دارد در سالجاری به سمت استاندارد سازی مدیریت آموزش حرکت کند ، همچنین تلاش مجموعه بر این است تا امسال نسبت به استقرار دریافت گواهینامه ISO 10002،  ISO 10004 و نیز۱۰۰۱۵ ISO اقدام نماید.

این مقام مسئول همچنین از دریافت گواهینامه HSE-MS توسط این شرکت خبر داده و افزود : سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی در راستای سیاست های راهبردی وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در جهت استقرار سیستم مدیریتی و استاندارد سازی فعالیت های این شرکت اخذ گردیده است.

ایشان همچنین بیان داشت : این سیستم با ایجاد بسترهای لازم و انجام اقدامات مربوطه پس از بازدیدهای دقیق و گسترده از وضعیت موجود ، اخذ گردیده و از مزایای آن می توان به شناسایی ریسک های ایمنی، بهداشت
حرفه ای، پیامدهای زیست محیطی و کاهش آنها، مدیریت سیستماتیک مسائل زیست محیطی،ایمنی، بهداشت سازمان و کاهش هزینه های ناشی از رخ دادن حوادث اشاره نمود.

مهندس حسینی در ادامه بیان داشت : شرکت گاز استان بوشهر پیش از این نیز استانداردهای دیگری نظیر مدیریت کیفیت ، مدیریت زیست محیطی ، مدیریت انرژی و … را کسب نموده و در امتداد مسیر پیش رو تلاش مجموعه بر استقرار و پیاده سازی نظام تعالی سازمانی بعنوان چهارچوبی اولیه جهت ارزیابی ، بهبود و مزیت پایداری یک سازمان متعالی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به اهمیت استقرار این مدل اضافه نمود : کسب نظام تعالی سازمانی از جمله فعالیت هایی است که اجرای آن در چارچوب مدیریتی ، هنگامی که با خود ارزیابی همراه شود ، نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمان را آشکار و بر اساس آن برنامه های بهبود تعریف می شودکه با اجرای این برنامه ها نیز، اثر بخشی رویکردها ارتقاء یافته و در نتیجه تحقق اهداف سازمان ممکن می شود.

مهندس حسینی در انتها از تلاش و زحمات کلیه کارکنان مجموعه شرکت گاز استان بوشهر در جهت استاندرد سازی فعالیت ها و وظایف محوله قدردانی کرد و اظهار امیدواری نمود با تداوم همدلی و وضعیت موجود، همچنان شاهد کسب موفقیت های روز افزون و بالندگی و شکوفایی سازمان باشیم.