کارکنان شرکت گاز استان بوشهر باشرکت در دوره ایمنی و آتش نشانی ، آموزش های مرتبط با ایمنی و آتش نشانی عمومی را بصورت تئوری و عملی فرا گرفتند.

در این دوره آموزشی که به مدت ۸ ساعت به طول انجامید ، تعدادی از مدیران ستادی ، روسای نواحی و کارکنان رسمی شرکت حضور داشتند.

رئیس آموزش شرکت گاز استان بوشهر در ارتباط با دوره آموزشی مذکور افزود : طی دوره یاد شده، همکاران ابتدا مباحثی نظیر مقررات ایمنی عمومی و اهمیت کاربرد این مقررات ،انواع حوادث و عوامل موثر در ایجاد آنها ، راه های پیشگیری از حوادث و … را بصورت تئوری فراگرفته و در ادامه با حضور در سازمان آتش نشانی  به صورت عملی با انواع آتش خاموش کن ها و نیز نحوه اطفاء حریق آشنا شدند.

آقای علوی تبار در ادامه بیان داشت : خوشبختانه در این دوره آموزشی  با ارائه مفاهیم مورد نظر به صورت عملی و تمرین آنها ، آموزش های خوبی به همکاران ارائه شد.

وی همچنین تصریح نمود : تدریس این دوره آموزشی را آقای مهندس صالح نژاد ، کارشناس ایمنی شرکت
بر عهده داشتند.