پالایشگاه گریویل دهمین پالایشگاه بزرگ در جهان است.
ظریفت تولیدی این پالایشگاه ۵۲۲ هزار بشکه در روز است و سهام آن متعلق به شرکت ماراتن پترولیوم است.
ویژگی این پالایشگاه بزرگ ساخت آن در طول سه سال است احداث دهمین پالایشگاه بزرگ جهان در سال ۱۹۷۳ و بهره برداری از آن در سال ۱۹۷۶ است.