ورزشکاران شرکت گاز استان بوشهر به موفقیت ارزشمند دیگری در المپیاد ورزشی شرکت ملی گاز ایران دست یافتند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، این ورزشکاران موفق به کسب مقام نخست مسابقات تیراندازی این دوره از رقابت ها در مجموع تیمی تفنگ و تپانچه ودریافت کاپ قهرمانی گردیدند.
مسئول خدمات رفاهی و اجتماعی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر با اعلام خبر مذکور افزود : در رقابت های یادشده که با حضور ۲۷ تیم از تاریخ ۲۲ تا ۲۵ آذرماه سالجاری در سالن ورزشی شهر رامسر برگزار گردید ، شرکت گاز استان بوشهر در بخش انفرادی حائز سه مقام برتر و در بخش های تیمی تپانچه و تفنگ نیز به مقام نخست دست یافت.
مهندس مهدی اشعری با قدردانی از زحمات ورزشکاران اعزامی به این مسابقات اظهار داشت : در بخش انفرادی رشته تپانچه آقایان مهدی بارانی و مرتضی نجفی به ترتیب حائز مقام های اول و سوم و در رشته تفنگ نیز آقای محمد رضا بهمیاری حائز مقام دوم گردیدند ، همچنین در بخش تیمی رشته تپانچه ، تیم اعزامی این شرکت متشکل از آقایان بارانی ، اشعری و نجفی و نیز تیم تفنگ متشکل از آقایان بهمیاری ، بهشتی مآل و
ابراهیم زاده مطلق پس از رقابت با سایر تیم های شرکت کننده با ارائه عملکردی قابل تحسین و درخور توجه در جایگاه نخست قرار گرفتند.
مسئول خدمات رفاهی و اجتماعی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر در انتها بیان داشت : تیم اعزامی شرکت گاز استان بوشهر به این دوره از رقابت ها را ۶ ورزشکار به همراه یک مربی و سرپرست همراهی نمودند.
ایشان تصریح نمود : برگزیدگان این دوره از رقابت ها به مسابقات تیراندازی وزارت نفت اعزام خواهند شد.
روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر نیز ضمن تبریک موفقیت یادشده به این ورزشکاران برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون می نماید.
گفتن است شرکت گاز استان بوشهربیش از این نیز در المپیاد ورزشی شرکت ملی گاز ایران به مقام های درخشانی دست یافته است که از آن جمله می توان به مقام سوم تیمی، مقام سوم انفرادی ، مقام نخست انفرادی و …اشاره نمود.