مدیرعامل شرکت گاز بوشهر همزمان با روز ملی روستا و عشایر و تبریک به مناسبت این روز به همه ی روستانشینان استان بوشهر گفت:  در حال حاضر ۴۱۶ روستای استان بوشهر از نعمت گاز برخوردار است.

وی افزود: تمامی روستای استان بوشهر که قابلیت گازرسانی را دارند طی برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ از نعمت گاز طبیعی برخوردارخواهند شد.
وی با اشاره به گازرسانی۴۱۶ روستا در سطح استان بوشهر، افزود: ۹۶ درصد از روستاها و ۹۹ درصد از شهرهای استان بوشهر از نعمت گاز برخوردار هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر ادامه داد: بقیه روستاها هم با توجه اعتباراتی که در بند(ق) تبصره ۲ قانون بودجه پیش بینی شده گازرسانی خواهند شد و تا پایان سال ۱۴۰۰ تمام روستاهایی که قابلیت گازرسانی را دارند، ازاین نعمت استفاده خواهند کرد.

رحمانی با بیان اینکه هم اکنون  ۳۹۸۷۳ مشترک درروستاهای استان از این نعمت برخوردارند گفت: رفع نیازمندی هم استانی‌ها به گاز، رعایت حقوق و افزایش رضایتمندی مصرف کنندگان و همچنین بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه شده با تاکید بر رعایت نکات ایمنی و حفظ محیط زیست از مهمترین برنامه‌های شرکت گاز استان بوشهر است.
وی افزود، تا کنون  ۳۲۵۷۹۰۱ کیلومتر شبکه گاز در روستاهای استان اجرا و تعداد انشعابات گاز روستایی ۷۳۲۰۴ مورد می باشد.
وی با بیان اینکه خدمات رسانی پایدار به مردم شریف استان و توسعه شبکه گازرسانی به منظور محرومیت زدایی با پیروی از منویات مقام معظم رهبری همواره سرلوحه تمامی برنامه های شرکت گازاستان بوده است؛ افزود: با تلاش کارکنان این شرکت،تا پایان سال ۹۹ درصد بهره مندی خانوار روستایی استان ازنعمت گاز طبیعی به ۹۸/۵ درصد خواهد رسید.