به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی ویژه برنامه های فرهنگی و ترویجی با همکاری اداره گاز ناحیه انارستان برگزار شد.
رییس اداره گاز شهر انارستان گفت: به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی و در راستای مسولیت اجتماعی و در زمینه فرهنگ سازی ایمن و بهینه از گاز طبیعی  تعداد ۲۰۰ دانش آموز با استفاده ی ایمن از گاز طبیعی آشنا شدند.
تاجیک خواه گفت: این مراسم با حضور بخشدار مرکزی شهرستان جم خانم دکتر عبدالهی ،اعضای شورای اسلامی و دهیاری روستای شهر خاص به همراه معلمان و مدیران مدارس برگزار شد.
تاجیک خواه تصریح کرد: با توجه به رسالت و تعهد این شرکت مبنی بر آموزش و فرهنگ سازی نکات ایمنی گاز و صرفه جویی در مصرف گاز، دانش آموزان را سفیران ایمنی در جامعه و همیاران گاز میدانیم و هر ساله در آستانه ماه سرد سال دانش آموزان را با اصول ایمنی گازآشنا میکنیم تا با انجام چنین اقداماتی ضمن صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی باعث کاهش حوادث ناشی از مصرف این نعمت خدادادی در سال باشیم.
لازم به ذکر است در این مراسم با استفاده از وسایل کمک آموزشی، چگونگی صرفه جویی و درست مصرف کردن گاز طبیعی مطرح و در پایان بروشورها و کتابچه های ایمنی بین دانش آموزان توزیع و به پرسش‌های مطرح شده آنان پاسخ های لازم و مفید ارائه شد.