در ارزیابی عملکرد سال ۹۸ دستگاههای اجرایی، اداره گاز شهرستان دیر به عنوان دستگاه برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، همزمان با هفته دولت و طی مراسمی با حضور فرماندار دیر و سرپرست معاونت توسعه مدیریت منابع استانداری بوشهر ومسولین اجرایی استان، ازاداره گاز شهرستان دیر، به عنوان دستگاه برتر تجلیل به عمل آمد.
متن کامل لوح تقدیر به شرح ذیل است: