مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: همزمان با هفته دولت ۵۲ طرح گازرسانی با اعتبارقریب به ۴۲۰ میلیارد ریال در استان بوشهر افتتاح وعملیات اجرایی آنها آغازخواهد شد.
مسلم رحمانی با بیان اینکه همزمان با هفته دولت، ۵۲ طرح گازرسانی دراستان بوشهرافتتاح خواهد شد اظهار داشت: این طرح ها مشتمل بر گازرسانی به۲ روستای والفجر و چاه شیرین شهرستان دیلم و روستای جاشک شهرستان دیر و گازرسانی به ۴۰ واحد صنعتی در شهرستان های بوشهر، دشتستان ،دیلم، گناوه،دیر،تنگستان،دشتی و کنگان است.
وی افزود: تاکنون ۹۹ درصد جمعیت شهری و ۹۶ درصد جمعیت روستایی از نعمت شبکه گازرسانی برخوردار شده‌اند این در حالی است که تا قبل از سال ۱۳۸۶ حدود ۱۷ روستای استان گازداربود که اکنون با گاز رسانی به ۳ روستای دیگر در شهرستان های دیلم و دیرتعدای روستاهای گاز دار استان به ۴۱۷ روستا افزایش می یابد.
رحمانی با بیان اینکه سالانه میزان فروش گازبیش از۱۳/۵ میلیارد متر مکعب می باشد گفت: بیشترین فروش گاز استان بوشهر در بخش صنعتی است که ۹۹ درصد از مصرف گاز استان را به خود اختصاص داده است و با افتتاح ۴۰ واحد صنعتی دیگردر هفته دولت تعداد واحد های صنعتی گاز دار استان به ۳۷۰ صنعت خواهد رسید.