مهندس رحمانی مدیر عامل شرکت گازاستان بوشهرگفت: با توجه به گستردگی خطوط گاز رسانی در سطح استان در سالیان اخیر و لزوم کنترل و بازرسی تجهیزات گازرسانی و همچنین جلوگیری از بروز حوادث در استان، لزوم انجام بازرسی فنی تاسیسات و تجهیزات امری ضروری است
مهندس رحمانی اعلام کرد:در سه ماهه اول سال ۹۸حدود پنج هزار و ۵۰۰کیلومتر از خطوط گاز استان نشت یابی صورت گرفته است
مدیر عامل شرکت گاز استان تاکید کرد: انجام عملیات نشت یابی و همچنین بازرسی فنی از اقلام و پروژه های گازرسانی امری مهم و دارای اهمیت است که با توجه به برنامه ریزیهای زمانبندی شده و همچنین بازدیدهای سرزده این کار توسط واحد بازرسی فنی به طورمستمر انجام می شود و درهمین راستا در ۴ ماه ابتدایی سال ۹۸ تعداد۱۱ پروژه گازرسانی به صورت سرزده مورد بازرسی قرار گرفته اند.
رحمانی تصریح کرد : عوامل متعددی از قبیل خوردگی های داخلی و خارجی ،تغییر بستر خاک ،حوادث غیر مترقبه و…. اغلب منجر به ایجاد نشتی های جزیی و یا وسیع در خطوط لوله می گردد که این امر لزوم بازرسی های مستمر و نشت یابی این خطوط را ضروری می سازد و در حال حاضر ۵۱ ایستگاه تقلیل فشار از لحاظ عملکرد و ضخامت سنجی بدنه ی تاسیسات و تعداد ۷۰ ایستگاه با جدیدترین دستگاه های پیشرفته نشت یابی شده است .
وی در پایان افزود: از ابتدای سال ۹۸، بازرسی های لازم بر روی تعداد ۹۵۰ علمک در استان صورت گرفته است که این بازرسی ها مریوط به اقلام علمک ها و بعد از آن هنگام ساخت و در انتها در هنگام نصب می باشد.