واحد اندازه گیری شرکت گاز استان بوشهر با هدف کنترل و نظارت بر گاز ورودی به شبکه های انتقال،توزیع و تغذیه گاز در سطح استان در حال فعالیت است و تا به امروز در فاز اول پروژه مانیتورینگ موفق به مانیتور کردن ۲۲ ایستگاه گازدر استان شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر مهندس رضوان رئیس واحد اندازه گیری اعلام کرد: پروژه مانیتورینگ گاز در استان بوشهر از سال ۹۷ با هدف کنترل نظارت و اندازه گیری احجام گاز ورودی به شبکه های توزیع ، کارخانجات و صنایع عمده عملیات اجرایی آن آغاز شد.
وی افزود: در فاز اول تا به امروز۲۲ ایستگاه عمده استان عملیات مانیتورینگ آن طبق آخرین استانداردها و دستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران انجام شده است و در سال جاری نیز ۴۰ ایستگاه باقی مانده که شامل ۳۵ جایگاه CNG و۵ جایگاه CGS میباشد، عملیات مانیتوریگ آن به پایان خواهد رسید.
مهندس رضوان در ادامه گفت:با مانیتور کردن گاز که به صورت مستمر و همیشگی است میتوانیم حجم گازمصرفی در برخی از صنایع را مشاهده کرده و از گاز مصرفی در شبکه و فروش آن مطلع باشیم.
ایشان تصریح کرد: از مزایای این سامانه میتوان به کنترل میزان ورودی گاز استان و پایش ایستگاه های گاز سی جی اس بخصوص در فصل سرد سال و نیز کنترل وضعیت و صحت عملکرد ایستگاه ها و همچنین تاثیری که بر میزان گاز های گمشده دارد اشاره کرد.