پرونده داوری بین شرکت‌های ملی گاز ایران و ترکمن گاز ترکمنستان در حال حاضر در محکمه داوری بین‌المللی در دست رسیدگی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، محمد عسگری، سخنگو و رییس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران با اعلام این خبر، اظهار داشت: پیرو خبر منتشره در برخی خبرگزاری‌ها در خصوص وضعیت پرونده داوری بین این شرکت و شرکت ترکمن گاز ترکمنستان، ضمن تکذیب خبر مذکور، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند این پرونده در حال حاضر در محکمه داوری بین‌المللی در دست رسیدگی است و تاکنون منجر به صدور رأی به نفع هیچ‌یک از طرفین پرونده نشده است.
وی ادامه داد: بدیهی است هرگونه اخباری در این خصوص، مشخصاً بوسیله شرکت ملی گاز ایران و در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.