به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر روز یکشنبه ۶ مرداد ۹۸جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر و روسای واحدهای ستادی این شرکت برای برسی روند اجرایی پروژه های شهرستان دشتستان در اداره گاز این شهرستان صورت گرفت.
در این بازدید مدیر عامل شرکت گاز ضمن تشکر از زحمات پرسنل گاز شهرستان دشتستان از روند مطلوب اجرای پروژه های گاز رسانی در این شهرستان ابراز رضایت کرد و با اعلام اینکه درصد تحت پوشش شبکه گازرسانی در شهرهای این شهرستان ۱۰۰ درصد و همچنین در بخش روستایی ۹۸ درصد می باشد گفت که این مهم با اجرای ۱۴۹۷ کیلومتر شبکه و نصب ۵۲۵۰۰تعداد انشعاب محقق شده است .
مهندس رحمانی در ادامه افزود: یکی از اهداف شرکت گاز استان بوشهر خدمت رسانی مطلوب به کلیه ذی نفعان این شرکت می باشد که در همین راستا با پیاده سازی سیستم های نوین درتمامی واحد ها سعی در کیفی سازی خدمات قایل ارائه به مشترکین را داشته ایم .
مدیرعامل شرکت گازاستان بوشهر اشاره ای نیزبه مبحث تعالی سازمانی داشت واعلام کرد: با توجه به کسب تقدیرنامه در سه ستاره در سال گذشته مسئولین و کارکنان می بایست مفاهیم تعالی را درتمامی امور سازمانی دخیل کرده و با برسی شاخص فرآیندی در تمامی فعالیت ها باعث رشد و بهبود امور شوند و همچنین با جاری شدن مفاهیم تعالی علاوه بر بهبود بخشیدن به کیفیت امور سازمانی ،باعث کیفیت زندگی شخصی خود نیز شوند.
وی لزوم صرفه جویی و مدیریت هزینه ها را از تمامی پرسنل شرکت خواستار شد و با تاکید ایجاد فضای صمیمیت در محیط کار خواستار تعاملات بیشتر و گفتمان بیشتر پرسنل این شرکت شد.
در پایان طی جلسه پرسش و پاسخ، مدیرعامل ضمن شنیدن درخواست ها و دغدغه های کارکنان،دستور پیگیری موارد مطرح شده را به روئسای مربوط برای رفع حداکثری مشکلات آنان را داد.