۲۰کیلو وات برق مصرفی شرکت گاز استان بوشهراز طریق پنل خورشیدی تامین می شود

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر از فروردین سال نود و هشت ۲۰درصد از برق مصرفی این شرکت از طریق پنل خورشیدی تامین می شود. مهندس بارانی مسول مخابرات و ارتباطات شرکت گاز استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار این شرکت بیان داشت: در راستای سیاست دولت وابلاغیه وزارت نیرو مبنی بر تامین برق مصرفی شرکت از طریق انرژی خورشیدی و کاهش ۲۰ درصدی برق مصرفی سازمان، شرکت گاز استان بوشهر اقدام به نصب پنل های خورشیدی بر روی پشت بام ساختمان مرکزی کرد که این مهم با انتخاب پیمانکار بومی استان در مدت زمان ۴۰ روز محقق شد .
مهندس بارانی همچنین پیرامون مزایای استفاده از پنل خورشیدی بیان کردند با توجه به اینکه انرژی خورشیدی یکی از منابع پاک انرژی محسوب میشود، این اقدام اثر مثبتی در کاهش آلودگی زیست محیطی نیز خواهد داشت.