به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر این نشست با موضوع همکاری بیشتر فی مابین شرکت گاز استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان در بیست و ششمین روز از خرداد ۱۳۹۸ برگزار شد .
گفتنی است این جلسه با حضور مهندس رحمانی مدیرعامل ، معاون بهره برداری، رییس روابط عمومی شرکت گاز استان و همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ،اعضا هیئت مدیره این سازمان و اعضای کمیسیون تخصصی مکانیک برگزار شد.
به گفته مهندس عباسی، رییس روابط عمومی شرگت گاز استان در این جلسه پیرامون مسائلی چون کم حادثه بودن استان بوشهر در بحث گاز و گاز کشی و همچنین در خصوص ایمنی مشترکین گاز طبیعی و نظارت دقیق ناظرین سازمان نظام مهندسی و مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان توضیحاتی ارائه گردید.
در این نشست مشترک مدیران شرکت گاز و نظام مهندسی نیز به ارائه فعالیت های صورت گرفته تا به امروز پرداختند و مقرر شد در آینده جلسات تعاملی بیشتری برگزار و در راستای آگاه سازی مشترکین در زمینه مصرف ایمن و بهینه گاز ،برنامه های مشترکی انجام شود.
در راستای تکریم ارباب رجوع و همچنین تسهیل در روند اجرای اشتراک پذیری،مقرر شد سامانه ارتباط برخط بین شرکت گاز استان ،سازمان نظام مهندسی و دفاتر پیشخوان دولت برقرار شود و تمامی فرم های تاییدیه گاز کشی ساختمان ها از این طریق ارسال شوند.
مهندس رحمانی با تاکید بر اجرای این طرح،اضافه نمودند با اجرای این طرح،علاوه بر تسریع در روند اشتراک پذیری از بروز اشتباهات احتمالی نیز جلوگیری بعمل خواهد آمد.
در پایان این جلسه مهندس رحمانی مدیر عامل شرکت گاز استان در مورد طرح همیار گاز که در تمامی شهرستانهای استان بوشهر در سطح مدارس استان انجام شد توضیحاتی را ارائه دادند و به این مهم اشاره داشتند که شرکت گاز استان در جهت فرهنگ سازی اصولی ،تلاش های مستمری را در حال انجام دارد.
مهندس سنایی،رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با بیان تعامل خوب سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت گاز استان بیان داشتند ،با تصمیمات صورت گرفته در هیات مدیره این سازمان ،مقرر شد ه است که تعامل های سازنده تری با ادارات همکار این سازمان صورت پذیرد که قطعا این امر در بهبود کیفیت خدمات به مراجعین محترم موثر خواهد بود.