با هدف شناسایی منابع تعارض درشرکت گاز استان بوشهر دوره ی مدیریت تعارض طی یک روز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، در این دوره ی آموزشی مدیران ارشد و میانی در مدت زمان ۸ ساعت آموزش لازم را فراگرفتند.

در این دوره توضیحات جامعی پیرامون حل و فصل کردن اختلاف بین کارمندان و کنترل تعارض در یک سازمان ارائه گردید که با استقبال مدیران روبه رو شد و توضیحاتی نیز در خصوص مهمترین اهمیتی که مدیریت تعارض در یک شرکت می تواند داشته باشد اموزش داده شد.

گفتنی است تدریس آموزش دوره مذکور را دکتر هاشمی مدرس دانشگاه بر عهده داشتند و اشاره داشتند به این موضوع که مدیران برای مدیریت تعارض درحوزه ی فعالیتی خود باید مشارکت همه ی اعضا را برای پیشبرد اهداف در نظر بگیرند ومهمترین مسئله را جلب مشارکت تمامی نیروهای انسانی برای مدیریت تعارض بیان کردند.