کارکنان اداره گاز شهرستان کنگان همزمان با هفته زمین پاک و همسو با تحقق وظایف مسئولیت های اجتماعی ، بخشی از ساحل این شهرستان را پاکسازی نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، در این مراسم علاوه بر رئیس وکارکنان اداره گاز کنگان ، معاون سیاسی فرمانداری و همچنین رئیس اداره محیط زیست این شهرستان حضور داشتند.

رئیس اداره گاز شهرستان کنگان در این رابطه بیان داشت: اجرای این مراسم با حمایت شرکت شاهین صنعت جنوب برگزار گردیدکه طی آن کارکنان با هدف بهبود و ارتقاء محیط زیست و با تلاش دسته جمعی خود اقدام به جمع آوری
زباله ها و پاکسازی ساحل نمودند.

مهندس حسن ایمانی اضافه نمود : ایجاد احساس مسئولیت میان مردم در قبال حفاظت از محیط زیست از مهمترین دستاوردهای اجرای چنین برنامه هایی است که در واقع با هدف ارتقاء و بهبود محیط زیست اجرا می گردد.

رئیس اداره گاز شهرستان کنگان در خاتمه اظهار داشت : امید است با انجام چنین فعالیت های داوطلبانه ای، ضمن ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و تحقق توسعه پایدار در راستای بهبود محیط زیست وصیانت از آب و خاک گام برداشته تا بدین ترتیب شاهد کاهش هر چه بیشتر آسیب‌های زیست محیطی باشیم.