ایام نشاط و شور امت آمد

هنگام سرور و اخذ حاجت آمد
میلاد حسین است و ابوالفضل و علی
یعنی که سه منشأ سعادت آمد
آن ماه که ماه حاجتش میخوانند
ما بین دو خورشید امامت آمد

 

میلاد باسعادت حضرت سید الشهدا (ع) و روز پاسدار ، حضرت عباس بن علی (ع) و روز جانباز و میلاد حضرت سیدالساجدین بر تمام محبان اهل بیت(ع) مبارک باد.