مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر از تامین سوخت کلیه نیروگاه های استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر مهندس مسلم رحمانی با بیان خبر مذکور افزود: هم اکنون کلیه نیروگاه های فعال استان از گاز طبیعی بعنوان سوخت خود استفاده می کنند که این امر علاوه بر کاهش هزینه ها موجب بهبود محیط زیست نیز می گردد.

وی در ادامه بیان داشت: پس از پتروشیمی ها با مصرف سالانه ۶۹ درصد گاز ، نیروگاه ها در رتبه دوم مصرف سوخت استان قرار داشته و دیگر صنایع صنفی و صنعتی نیز در این حوزه در جایگاه سوم قراردارند.

مهندس رحمانی همچنین بیان داشت : نیروگاه گازی بوشهر ، نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت ، نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی عسلویه ، نیروگاه گازی تشان و …. از مهمترین نیروگاه های استان هستند که به تنهایی ۲۸ درصد از گاز مصرفی استان سهم این واحدها می باشد.

وی با اشاره به فروش سالیانه ۱۳ میلیارد مترمکعب گاز در استان تصریح نمود : ۹۹ درصد ازگاز تولیدشده در بخش صنعت به مصرف می رسد.

مهندس رحمانی خاطرنشان نمود : بی شک با توسعه گازرسانی به صنایع، چرخ اقتصاد استان با شتاب بیشتری به حرکت درآمده و رونق و شکوفایی اقتصاد و صنعت تبلور بیشتری می یابد.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر ادامه داد: در همین رابطه این شرکت آمادگی تامین گاز کلیه واحدهای صنعتی کوچک و عمده استان را داراست و در این زمینه نهایت همکاری را با صنایع استان بعمل می آورد