همزمان با هفته هوای پاک و با همکاری هیئت ورزش های همگانی استان ، مراسم ورزش صبحگاهی با حضور بانوان شهر بوشهر و نیز کارکنان خانم شرکت گاز استان در پارک بانوان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، این مراسم با هدف گرامیداشت هفته هوای پاک ، بهبود محیط زیست، ایجاد و ارتقاء روحیه نشاط و شادابی در جامعه و نیز آموزش مصرف ایمن و بهینه گاز برگزار گردید.

در حاشیه این مراسم علاوه بر انجام ورزش صبحگاهی ،کارشناسان روابط عمومی و HSE شرکت ضمن توزیع کتابچه های ایمنی گاز در میان شرکت کنندگان ، به ارائه نکات مصرف ایمن و بهینه گاز پرداخته و توضیحاتی را در این رابطه مطرح نمودند.

رئیسHSE شرکت گاز استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار این شرکت، اجرای این برنامه را در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی برشمرد و از همکاری رئیس وکارشناسان روابط عمومی در این رابطه  قدردانی نمود.

مهندس غلامرضا بندامیری با بیان مطلب فوق افزود: آموزش یکی از پایه های اصلی مقوله فرهنگ سازی است که در همین رابطه شرکت گاز استان بوشهر، امسال علاوه بر اجرای طرح همیار گاز که گروه سنی کودکان را هدف قرار داده است ، از مادران و بانوان خانه دار هم بعنوان یکی از گروه های تاثیرگذار در فرهنگ سازی و بهبود مصرف ایمن و بهینه استفاده کرده و در همین رابطه آموزش های مورد نظر را در هنگام انجام ورزش های صبحگاهی به ایشان ارائه می نماید.

وی در ادامه با اشاره به شعار هفته هوای پاک تصریح نمود: مراسم هفته هوای پاک امسال با شعار”هوای پاک، مسئولان ، مردم”برگزار گردید که با توجه به این شعار،هریک از ما باید تلاش نموده سهم خود را در تحقق کاهش آلودگی های هوا به خوبی ایفا کرده و همواره در جهت فراهم نمودن محیط زیستی سالم و عاری از آلودگی کوشا باشیم.

رئیس HSE شرکت گاز استان بوشهر در همین رابطه با تاکید بر فرهنگ سازی هرچه بیشتر، از کلیه نهادها و ارگان های زیربط تقاضا نمود در راستای حفاظت از محیط زیست بعنوان یکی از شاخص های مهم مسئولیت های اجتماعی ، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

گفتنی است در پایان مراسم ورزش صبحگاهی با هدف ارتقاء و بهبود محیط زیست ، به هریک از شرکت کنندگان گلدان گل اهداء شد.