مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در نشست کمیته راهبردی بازرسین فنی شرکت های گاز استانی به میزبانی استان بوشهر با اشاره به اهمیت مقوله بازرسی فنی در صنعت گاز بیان داشت : تخصص ، دانش و مهارت از ارکان مهم در پیشبرد اهداف واحد بازرسی فنی محسوب می گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، مهندس مسلم رحمانی در ادامه با مثبت ارزیابی نمودن اقدامات انجام شده در زمینه بازرسی فنی از تجهیزات ، تاسیسات و طرح های گازرسانی کشور ، تجهیز شدن به علم روز و استفاده از تکنولوژی های مدرن را عاملی مهم در موفقیت این عرصه عنوان کرد و در این رابطه آینده روشنی را پیش روی شرکت ملی گاز ترسیم نمود.

ایشان با اشاره به جایگاه مهم بازرسی فنی در صنعت نفت و گاز ، فعالیت های اجرا شده طی سالهای گذشته در‌کشور را مطلوب ارزیابی نموده و اظهار داشت : انجام بازرسی‌های دوره‌ای پیشرفته و ارائه گزارش های مربوطه می تواند نقش بسزایی در انجام به موقع تعمیرات پیشگیرانه از تاسیسات، افزایش ضریب ایمنی و نیز صرفه جویی در هزینه ها، داشته باشد.

در ادامه این نشست ، رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران نیز ضمن بیان خلاصه ای از اقدامات انجام شده به ارائه اهم فعالیت های کمیته راهبردی بازرسین فنی در غالب تهیه دستورالعمل های کاری ، یکسان سازی رویه های بازرسی فنی و معرفی تکنولوژی های نوین بازرسی فنی پرداخت.

مهندس زردویان با اشاره به حجم بالای طرح های گازرسانی اجرا شده در  کشور ، تصریح نمود : با توجه به اینکه در حال خروج از فاز توسعه به بهره برداری هستیم، فعالیت های مرتبط با نگهداری و‌تعمیرات اهمیت خاصی پیدا می کند .

وی در همین رابطه ،پیاده سازی نظام های مدیریتی مرتبط از جمله مدیریت دارایی های فیزیکی و مدیریت خوردگی را حیاتی دانسته و یادآور شد : به گفته و اذعان مسئولین زیر‌بط ، شرکت ملی گاز در این زمینه پتانسیل لازم جهت الگو بودن برای دیگر شرکت های تابعه وزارت نفت را داراست و می تواند بعنوان پایلوت وزارت نفت در مباحث مدیریت دارایی های فیزیکی و مدیریت خوردگی انتخاب گردد.

در ادامه این نشست مهندس فرشید بشیری، رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان بوشهر نیز ضمن قدردانی از حضور مسئولین وکارشناسان حاضر در جلسه ، به ارائه خلاصه ای از وضعیت شبکه و انشعابات اجرا شده در استان و نیز اقدامات و فعالیت های جاری بازرسی فنی این شرکت پرداخت.