هفتاد و یکمین شماره خبرنامه داخلی نظام مشارکت و پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر، “همسا” منتشر شد.

برای دانلود فایل الکترونیکی روی لینک مقابل کلیک کنید: hamsa 72-nigc