مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به توسعه گازرسانی در شهرستان دیلم اظهار داشت : در حال حاضر۴۵۴۴ مشترک در شهرستان دیلم از خدمات گازرسانی استفاده می کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، مهندس رحمانی با اعلام این خبر افزود :  به منظور تحقق این مهم ، تا کنون ۲۵۵ کیلومتر شبکه در این شهرستان اجرا گردیده که ۱۱۲ کیلومتر آن در شهرها و ۱۴۳ کیلومتر نیز سهم روستاهای شهرستان بوده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر همچنین بیان داشت : با اجرای این میزان شبکه گذاری ، هر۲ شهر و ۱۷ روستای دیلم از نعمت گاز برخوردار شدند.

مهندس رحمانی ادامه داد : در حال حاضر ضریب نفوذ گاز شهری درشهرستان دیلم ۱۰۰ درصد و ضریب نفوذ گاز روستایی نیز ۸۷ درصد می باشد .

وی  با اشاره به نصب۴۳۵۷ انشعاب شهری و ۱۳۸۲ انشعاب روستایی ، بیان داشت : تا کنون در مجموع ۵۷۳۹  انشعاب در این شهرستان نصب شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر با تاکید بر ارائه خدمات گسترده و پایدار در سرتاسر استان بیان داشت : در حال حاضر ۴۵۴۴ مشترک نیز در شهرستان دیلم از خدمات گازرسانی استفاده می کنند.