دبیر کمیته مرکزی نظام پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر از اهداء هدایای اولیه نیمه نخست سال ۱۳۹۷ به پیشنهاد دهندگان این شرکت خبر داد و افزود: در راستای قدردانی از کارکنانی که با مشارکت خود اقدام به ارائه پیشنهادهای سازنده و موثر در خصوص فعالیت های این شرکت نموده اند، مطابق با آیین نامه نظام پیشنهادها و برنامه های مصوب کمیته مرکزی، سالانه به ایشان هدایایی اهدا می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان بوشهر ،مهندس باقر پاپری مقدم فرد، این اقدام را در راستای قدردانی از حسن توجه پیشنهاد دهندگان و همچنین ایجاد انگیزه و تعهد سازمانی در کارکنان اعلام نمود و در این خصوص اظهار داشت:دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر با توجه به برنامه های تشویقی خود، هرساله پس از بررسی و کارشناسی پیشنهادهای ارائه شده، اقدام به محاسبه سود حاصل از اجرای این پیشنهادها نموده و پس از طی چند مرحله، پاداش را به هریک از پیشنهاددهندگان ارائه می نماید. بدین ترتیب این شرکت برای فعالیت و مشارکت کارکنان در بهبود و پیشرفت‌که منجر به تعالی شرکت خواهد شد، کارکنان و دیگر ذینفعان خود را مورد قدردانی قرار داده و بستر توانمندسازی نیروی انسانی را فراهم می نماید.

دبیر کمیته نظام پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به فعالیت های انجام شده ی دبیرخانه نظام پیشنهادها، افزود: در سال ۱۳۹۷ با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در خصوص کیفیت بخشی به پیشنهاد ها در‌کنار حفظ کمیت و اشتیاق کارکنان به مشارکت در امور شرکت، زمینه اخذ بیش از ۵ هزار پیشنهاد از سوی ذینفعان ، بخصوص کارکنان شرکت فراهم شد که این امر موجب افزایش مشارکت کارکنان نسبت به بازه زمانی سال گذشته شده است.

وی در خصوص بهره گیری شرکت از پیشنهادهای واصله با بیان اینکه این شرکت خود را ملزم به استفاده از پیشنهادهای موثر برای افزایش بهره وری و بهبود مستمر در سازمان می داند، اعلام نمود: در شرکت گاز استان بوشهر ۲۳ کمیته فعال همیاری نظام پیشنهادها وجود دارد و امور مربوطه را از اخذ تا اجرای پیشنهاد های رسیده تسهیل می نمایند و جهت نظارت بر فعالیت ایشان ، ماهانه توسط دبیرخانه مرکزی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

در خاتمه دبیر نظام پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر با قدردانی از مشارکت تمامی ذینفعان بخصوص کارکنان شرکت در ارائه پیشنهادهای موثر و سازنده، از دیگر ذینفعان از جمله خانواده‌کارکنان، پیمانکاران، تامین‌کنندگان، مشترکین ، همشهریان و … دعوت نمود تا در راستای فعالیت های شرکت گاز در استان و حتی در سطح شرکت ملی گاز ایران، نظرات و پیشنهاد های خود را از درگاه های اعلام شده مانند سایت شرکت، سامانه CRM و یا حضور در ادارات گاز شهرستانی و ستاد استان و دیگر راه های ارتباطی  بیان نمایند و از هدایا و پاداش های تعیین شده بهره مند شوند.