مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر از گازرسانی به ۳ شهر و ۱۰ روستای شهرستان کنگان خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، مدیر عامل این شرکت با بیان خبر مذکور افزود : کنگان دارای ظرفیت های ارزشمند و متعدد اقتصادی است که خوشبختانه طی سالهای اخیر ، توسعه خوبی داشته است.

مهندس مسلم رحمانی اضافه نمود : ما نیز در شرکت گاز استان بوشهر تمام توان خود را بکار گرفته تا در زمینه توسعه زیرساخت های گازرسانی در این منطقه پیشگام بوده و خدمات ارزنده ای را به نقاط مختلف شهرستان ارائه دهیم .

وی اضافه نمود : در همین رابطه و به منظور توسعه گازرسانی در شهرها و روستاهای این شهرستان ، بالغ بر ۳۶۴ کیلومتر شبکه اجرا شده که از این میزان بیش از ۳۱۹ کیلومتر سهم شهرها و ۴۵ کیلومتر نیز سهم روستاهای این شهرستان می باشد.

مهندس مسلم رحمانی بیان داشت : با اجرای این میزان شبکه گذاری ، ضریب نفوذ گاز شهری به ۱۰۰ درصد و ضریب نفوذ گاز روستایی نیز به افزون بر ۹۸ درصد افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر اشاره ای هم به نصب انشعاب ها در این شهرستان نمود و افزود : تا کنون ۱۲۴۵۱ انشعاب در شهرستان کنگان اجرا گردیده که از این میزان  ۱۰۸۶۴ عدد در روستاها و ۱۵۸۷عدد نیز در شهرها نصب شده است.

وی در انتها پیرامون دیگر خدمات ارائه شده در این شهرستان، به اجرای طرح همیار گاز اشاره و افزود : با هدف فرهنگ سازی در خصوص مصرف ایمن و بهینه گاز ، اقدام به آموزش به دانش آموزان شهرستان کنگان نموده و در این رابطه طی مراسمی با حضور مسئولین ، دانش آموزان کنگانی بعنوان همیاران گاز شناخته و معرفی شدند.