مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر از فروش بالغ بر ۸ میلیارد متر مکعب گاز طی ۸ ماه خبر داد و افزود : مصرف گاز در استان بوشهر، تا پایان برنامه ششم توسعه به ۳۶ میلیارد مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت که در این میان صنایع استان همچنان با مصرف بالغ بر ۹۹ درصد، دریافت کننده بیشترین حجم گاز خواهند بود.

مهندس مسلم رحمانی اضافه نمود : با توجه به گسترش شهرک ها و واحدهای صنعتی و تولیدی در استان ، میزان مصرف گاز رو به افزایش می باشد که در همین راستا این شرکت آمادگی دارد برای هر واحد صنعتی که متقاضی استفاده از گازطبیعی باشد ، عملیات گازرسانی را انجام دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، وی در ادامه بیان داشت : گازرسانی به صنایع ، افزون براینکه ارزش افزوده خوبی برای استان دارد با جایگزینی سوخت طبیعی در واحدهای تولیدی و صنعتی ، آلودگی کمتری در مقایسه با فرآورده های نفتی به دنبال داشته و بدین ترتیب موجب ارتقاء شاخص های حفظ و بهبود محیط زیست می گردد.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر همچنین با بیان اینکه گازرسانی  به صنایع ، موجب رونق تولید و اشتغال استان می گردد ؛ بیان داشت : تا کنون بالغ بر ۲۰۰ واحد صنعتی گازدار شده و واحدهای تولیدی دیگری نیز به تدریج وصل بگاز خواهند شد.

مهندس رحمانی ، تامین مستمر گاز در بخشهای مختلف خانگی، تجاری و صنعتی را از اهداف و وظایف مهم شرکت گاز استان بوشهر عنوان نمود و افزود : این استان به واسطه داشتن منابع عظیم انرژی و ظرفیت های دیگر از جمله استانهای مهم در تامین منابع گاز کشور محسوب گردیده که همواره جزء سه استان برتر در زمینه فروش گاز به شمار می رود.