مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر از برخورداری حداکثری شهرستان عسلویه از نعمت گاز خبر داد و افزود: در حال حاضر هر ۳ شهر و ۲۰ روستای این شهرستان گاز دار می باشند.

مهندس مسلم رحمانی ادامه داد ، به منظور گازدارشدن شهرها و روستاهای یادشده تا کنون ۳۳۷ کیلومتر شبکه در شهرستان عسلویه اجرا گردیده که از این میزان ۱۰۳ کیلومتر در شهرها و ۲۳۴ کیلومتر در روستاها اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر تصریح نمود : با این میزان شبکه گذاری ، ضریب نفوذ گاز شهری به ۱۰۰ درصد وضریب نفوذ گاز روستایی نیز به بالغ بر ۹۹ درصد افزایش یافته است.

وی همچنین اشاره ای به میزان انشعاب های نصب شده در شهرستان نمود و بیان داشت : تا کنون ۸۰۳۵ انشعاب نیز در شهرستان عسلویه نصب و مردم در اقصی نقاط این شهرستان از نعمت گاز برخوردار شده اند.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در خاتمه تصریح نمود : در راستای توسعه گازرسانی در سطح استان تلاش خوبی صورت گرفته و طرح‌های متعددی اجرا گردیده که امید می رود همچنان بتوانیم در کسب رضایت مرم استان پیشگام باشیم.