مدیر عامل شرکت گاز استان  بوشهر از اجرای ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه در این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت ، مهندس مسلم رحمانی با اعلام خبر مذکور افزود: با توسعه روزافزون و گرایش رو به رشد سازمان‌ها به استقرار سیستم‌های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف‌های ذینفع ، منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر  در سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که در همین رابطه شرکت گاز استان بوشهر طی سالهای اخیر با انجام اقدامات متعدد و اجرای ممیزی های گوناگون اقدام به اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه نموده است.

مهندس رحمانی اضافه نمود : به منظور ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وریِ استانداردهای کسب شده ، این شرکت هرساله علاوه بر ممیزی های مراقبتی ،ممیزی های داخلی  را نیز با حضور کارشناسان و مشاوران مربوطه انجام می دهد که همین رابطه طی سالجاری نیز عملکرد تمامی واحدهای مور د نظر از طریق انجام ممیزی داخلی بررسی گردید.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر هدف اصلی از انجام این ممیزی ها را بررسی همه جانبه عملکرد و مشاهده نواقص موجود عنوان نموده و افزود :اجرای این فرایند از طریق شناسایی خلاهای موجود و نیز معرفی فرصت های بهبود، موجب ارتقای فرایندها و روش‌های انجام کار می‌شود.

 وی در ادامه اظهار داشت: همچنین با انجام این ممیزی ، مشکلات و عدم انطباقهای موجود، شناسایی و در همین رابطه نقاط بهبود و نیز اقدامات اصلاحی معرفی می گردد تا شاهد اثربخشی هرچه بیشتر راهکارهای لازم جهت ارتقاء و تعالی عملکرد شرکت باشیم.

مهندس رحمانی خاطر نشان کرد : درانجام ممیزی یادشده کلیه روش های اجرایی ، دستورالعمل ها و اسناد و مدارک موجود توسط مشاور مربوطه و نیز رئیس و کارشناسان واحد برنامه ریزی با دقت مورد بررسی قرار گرفته تا بدین ترتیب ضمن اطلاع از مشکلات موجود، به سرعت نسبت به رفع آنها و بهبود شرایط مطابق با اهداف سازمانی اقدام گردد.

 مهندس رحمانی در انتها ، اجرای این ممیزی را فرایندی سیستماتیک ، مستقل و مستند جهت دستیابی به شواهد اجرای مطلوب وظایف و مسئولیت ها و همچنین تعیین میزان تحقق معیارهای تعریف شده عنوان نمود .