بیست و یکمین دوره از این جشنواره در حالی برگزار شد که تمامی دستگاه ها و نهادهای اجرایی با آمادگی کامل جهت موفقیت در جشنواره حاضر شده بودند و شرکت گاز استان بوشهر برای سومین سال متوالی به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی برتر انتخاب گردید.