همایش آموزشی با عنوان ” ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی خانواده ها با رویکرد خود مراقبتی ”  با همکاری مشترک شرکت گاز استان بوشهر و منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ،این همایش به مدت دو روز و با حضور مشاور محترم مدیر عامل شرکت ملی گاز در امور زنان و حانواده ، مشاور محترم علمی و رئیس کارگروه سلامت امور زنان و خانواده وزارت نفت و مشاور محترم مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در امور زنان و خانواده برگزار شد.

در روز نخستِ همایش یاد شده که مختص بانوان شاغل بود ، کلیه آموزش های مرتبط با  خود مراقبتی در حوزه سلامت به ایشان ارائه و راهکارهای بهبود شرایط زندگی زنان شاغل در محیط کار و خانواده مطرح شد.

در روز دوم همایش نیز که علاوه بر پرسنل ، خانواده های محترم ایشان نیز حضور داشتند ، توضیحات لازم در خصوص آگاه سازی خانواده ها پیرامون پیشگیری از بروز آسیب ها و  تعارضات در محیط خانواده و نحوه حل این مشکلات و همچنین توصیه های پزشکی و بهداشتی با هدف ارتقاء سلامت خانواده ها مطرح شد.

در همین رابطه خانم دکتر طاهره جعفری ، مشاور محترم مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در امور زنان و خانواده به ارائه توصیه های پزشکی و بهداشتی در حوزه سلامت و بهداشت پرداخته و مواردی در خصوص نحوه پیشگیری از ابتلاء به بیماری ها را مطرح نمودند.

وی در این زمینه با تاکید بر رویکرد خودمراقبتی در خانواده ها ، از ایشان خواست تا ضمن ارتقاء دانش و آگاهی خویش در این زمینه، نسبت به بهبود سلامتی خود و اعضای خانواده شان پیشگام باشند.

در ادامه ی این همایش آموزشی، خانم دکتر پوراحمدی ، مشاور محترم علمی و رئیس کارگروه سلامت امور زنان و خانواده وزارت نفت نیز به ارائه مشاوره های لازم به خانواده ها در خصوص نحوه برخورد صحیح زوجین با یکدیگر و نحوه حل تعارضات میان فردی پرداخته و در این رابطه بر افزایش دانش و خودآگاهی والدین تاکید نمودند.

دکتر پوراحمدی همچنین با اشاره به تاثیر نوع و ساختار خانواده در کیفیت زندگی فرد ، بر اهمیت نقش خانواده و نحوه ارتباطات اعضای آن با یکدیگر در ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی تاکید نمود.

در پایان این همایش هریک از اعضاء به طرح سوالات خود پرداخته و همزمان مهمترین چالش های پیش روی خانواده ها با همفکری و تعامل شرکت کنندگان بررسی و راهکارهای رفع این چالش ها نیز  ارائه شد.