به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، دوره آموزشی ” قوانین مالیاتی” با حضور کارکنان واحد مالی و پرسنل شاغل در واحدهای اداری  و کالا به مدت ۸ ساعت برگزار گردید.

مسئول آموزش شرکت گاز استان بوشهر با بیان خبر مذکور افزود : این دوره آموزشی با هدف آگاه سازی پرسنل جهت آشنایی با قوانین مالیاتی و آخرین تغییرات در آنها  اجرا شد.

به گفته آقای علوی تبار تدریس دوره آموزشی فوق را آقای صافدل ، معاون حسابرسی سازمان مالیاتی استان بوشهر بر عهده داشته که طی آن به ارائه آموزش های لازم در خصوص آخرین تغییرات قوانین مالیاتی پرداختند.

وی در خاتمه تصریح نمود: در این دوره ، آموزش های متعددی ارائه گردید که از آن جمله می توان به  تعریف مالیات ، موارد استفاده مالیات و انواع مالیات ، تاریخچه مالیات ، معافیتهای مالیاتی ، مالیات بر درآمد اتفاقی، آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر ،حساب اسناد ،  نکات مهم قوانین مالیتهای مستقیم و … اشاره نمود.