به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر بیش از ۹۳۰۰ کیلومتر از خطوط گارسانی استان بوشهر در ۶ ماهه نخست سالجاری نشت یابی شده اند.

مدیر عامل این شرکت با اعلام خبر مذکور افزود : با توجه به گـستردگی شبکه گازرسانی در استان و اهمیت کنترل این شبکه گذاری ، به منظور جلوگیری از وقوع نشتی و اتلاف این سرمایه ملی  ، نشت یابی خطوط انتقال گاز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد ، از همین رو مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته ، کلیه خطوط گازرسانی شهرها و روستاهای استان طی سالجاری با دقت مورد بازرسی و نشت یابی قرار گرفته که این فرایند همزمان با برنامه زمان بندی شده اجرا  شده است.

مهندس مسلم رحمانی در ادامه بیان داشت : عوامل متعددی از قبیل خوردگی های خارجی و داخلی ، تغییر بستر خاک ، حوادث غیر مترقبه و … اغلب منجر به ایجاد نشتی های جزئی یا وسیع در خطوط لوله می گردد که این امر لزوم بازرسی های مستمر و نشت یابی این خطوط را ضروری می سازد.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر اضافه نمود: با انجام دقیق عملیات نشت یابی و بررسی مستمر تاسیسات، ضمن افزایش راندمان و حفظ یکپارچگی خطوط گاز، از به وجود آمدن حوادث ناگوار و هدر رفت سرمایه ملی گاز نیز جلوگیری می شود.

وی همچنین بهره برداری ایمن از گاز طبیعی و کاهش آلودگی های زیست محیطی را بعنوان دیگر نتایج مهم جدیت و استمرار در عملیات نشت یابی عنوان نمود.

مهندس رحمانی در ادامه اشاره ای نیز به بازدیدهای سرزده از طرح های گازرسانی استان نموده و افزود: بازدید سرزده از طرح های گازرسانی در دست اجرا و نیز کنترل کیفی تمامی اقلام پروژه ای با هدف ارزیابی کیفیت و بررسی رعایت استانداردهای لازم در اجرای این پروژه ها  یکی دیگر از اقداماتی است که با جدیت در دستور کار قرار دارد تا بدین ترتیب ضمن حصول اطمینان از صحت تجهیزات فنی بکار گرفته شده ، نیازهای موجود را به سرعت بررسی و پیگیری نماییم.