رئیس امور مالی و ذیحساب شرکت گاز استان بوشهر از کسب موفقیت ارزشمند دیگری توسط این شرکت در مجمع  عمومی سالیانه شرکت های گاز استانی زیرمجموعه شرکت توزیع گاز ایران خبر داد.
آقای کامران ترازویی با اعلام خبر مذکور افزود: در این مجمع که با حضور اعضاء مجمع عمومی شرکت توزیع گاز و نیز برخی مدیران شرکت ملی گاز برگزار شد ، شرکت گاز استان بوشهر موفق به دریافت گزارش مقبول در زمینه رسیدگی به صورتهای مالی و عملکرد سالیانه شرکت ، از بازرس قانونی ( سازمان حسابرسی) گردید.
وی اضافه نمود: همچنین در این نشست ، مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گزارشی از عملکرد مثبت و سودآور این شرکت در سال ۹۴  به کلیه اعضاء ارائه نمودند که در پایان این جلسه رئیس مجمع ، ضمن اعلام شرکت گاز استان بوشهر به عنوان یکی از موفق ترین شرکت های گاز استانی ، از مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره این شرکت تشکر و قدردانی نموده و  برای ایشان آرزوی توفیقات روزافزون نمودند.
رئیس امور مالی و ذیحساب شرکت گاز استان بوشهر در ادامه با بیان این مطلب که این چندمین سال پیاپی
می باشد که شرکت گاز استان بوشهر در زمینه امور مالی به این موفقیت دست می یابد اظهار داشت : موفقیت های حاصله بر پایه ارزیابی و بررسی صورت های مالی توسط سازمان حسابرسی و نیز عملکرد مطلوب این شرکت حاصل گردیده است.
ایشان در ادامه بیان داشت : بی شک موفقیت کسب شده مرهون تلاش و همت بی وقفه کلیه همکاران ، به ویژه کارکنان محترم امورمالی این شرکت می باشد که علیرغم کمبود نیروی انسانی توانستند در تمامی شاخص ها ، عملکردی مطلوب ارائه دهند.
آقای ترازویی همچنین اضافه نمود : بر اساس دقت نظر و تلاش های یادشده درکلیه امور مالی مورد نظر از قبیل : رعایت رویه ها و استانداردهای حسابداری ، پیش بینی و پیگیری های تصویب بودجه سالیانه ، جذب نقدینگی و منابع مالی بودجه ، جذب ۱۰۰ درصدی بودجه های جاری و عمرانی ، تسویه دیون مالی و مالیاتی ، تهیه صورت های مالی و … موفق به کسب نمره قبولی از سازمان حسابرسی و در نتیجه موفقیت و تعالی شرکت گاز استان بوشهر در اجرای اهداف از پیش تعیین شده گردیدیم.
رئیس امور مالی و ذیحساب شرکت گاز استان بوشهر در خاتمه با تبریک این موفقیت به مدیریت محترم عامل شرکت و نیز کلیه پرسنل ، اظهار امیدواری نمود : با تداوم همکاری و حمایت های موجود ، همچنان شاهد کسب موفقیت های روز افزون شرکت گاز استان بوشهر در تمامی عرصه ها باشیم.