دبیر کمیته نظام مشارکت

دبیر نظام مشارکت و پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر در راستای فعالیت های مشارکتی و توانمند سازی نیروی انسانی، خبر از اخذ بیش از ۴ هزار پیشنهاد در دبیرخانه نظام مشارکت و در بازه زمانی شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ را داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر، مهندس باقر پاپری مقدم در این خصوص گفت: فعالیت های صورت گرفته از طریق کمیته های همیاری و سفیران نظام مشارکت نواحی با اطلاع رسانی و دیگر فعالیت های برنامه ریزی شده، موجب جذب مناسب و مسئولانه مشارکت کارکنان و ذینفعان در راستای فعالیت های شرکت شد که در این خصوص شاهد رشد چشم گیر ارائه پیشنهاد از کارکنان سازمان و همچنین ذینفعان و خانواده کارکنان بودیم.
دبیر کمیته نظام مشارکت و پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر با بیان اینکه آموزش و غنی سازی فرهنگ مشارکت در بین کارکنان سازمان می تواند در افزایش مسئولیت پذیری ایشان موثر باشد، افزود: مشارکت در امور و فعالیت ها دارای پشتوانه غنی در باورهای دینی و بخصوص در اسلام می باشد و بقولی ضرورت مشارکت کارکنان در سازمان های امروزی مانند هوای تنفسی برای یک موجود زنده است.
ایشان با اشاره به اهمیت کار تیمی و وجود تشکیلات منسجم در خصوص انجام با دقت و سرعت فرایند اخذ پیشنهاد تا اجرای آنها بیان داشت: با تفویض اختیار به واحد های سازمان و کمیته های همیاری و همچنین برنامه ریزی مناسب مدیران ارشد سازمان برای نیروی انسانی توانمند و متعهد، موجب شده تا این گروه های کاری، امور اخذ، کارشناسی و بررسی پیشنهاد ها را در کوتاه ترین زمان ممکن و با دقت، به سرانجام برسانند.
مهندس پاپری مقدم گفت: با توجه به برنامه های تعالی سازمانی، برنامه های استراتژی و همچنین طبق کارت BSC تصویب شده در این خصوص، روند دستیابی به هدف های تعیین شده کمیته مشارکت تا کنون متناسب بوده و به نسبت رشد خوبی داشته است.
ایشان در پایان هدف از این فعالیت ها را افزایش همدلی و ارتباط موثر کارکنان با مدیران سازمان و همچنین توانمند سازی نیروی انسانی در راستای تعالی سازمان دانست و بیان داشت: تا پایان سال برنامه های متنوعی از جمله دومین لیگ همفکری کارکنان شرکت گاز استان بوشهر و چند برنامه آموزشی در دستور کار قرار دارد که انشالله با همکاری کارکنان محترم شرکت همانند گذشته، به انجام خواهد رسید.