مسئول آموزش شرکت گاز استان بوشهر از برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلیِ الگوی سیستم مدیریت یکپارچه در این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، آقای علوی تبارهدف از برگزاری این دوره را آموزش ممیزی داخلیِ به کارکنان به منظور تربیت ممیزان داخلی شرکت عنوان نمود.

وی اضافه کرد : تدریس این دوره را آموزشی را که به مدت ۴ روز به طول انجامید، آقای مهندس فرزاد فرزادفر  سرممیز شرکت TÜV InterCert ایران بر عهده داشتند.

به گفته ی مسئول آموزش شرکت گاز استان بوشهر ، در این دوره آموزشی موارد متعددی ارائه گردید که از آن جمله می توان به موضوعاتی نظیر: طرح ریزی ممیزی، ویژگیهای ممیزین داخلی، تهیه چک لیست، اجرای ممیزی و تکنیکهای آن، گزارش نویسی و بستن عدم انطباقها، پایش و بهبود فرایند ممیزی داخلی و مواردی از این قبیل اشاره نمود.

آقای علوی تبار در ارتباط با اهمیت دوره آموزشی مذکور افزود: به منظور آموزشِ ممیزانی باتجربه ، تعداد ۱۴ نفر از همکاران خبره شرکت مشتمل بر روسا و کارشناسان واحدهای ستادی، انتخاب و در این دوره شرکت نمودند تا بدین ترتیب ضمن تربیت ممیزان داخلی ، از ظرفیت و توانمندی ایشان در جهت انجام فرایندهای ممیزی درون شرکت و نیز کمک به ممیزی سایر شرکت ها نیز استفاده نمود.

آقای علوی تبار تصریح نمود : در پایان دوره از فراگیران آزمون های تئوری و عملی گرفته شد و به پذیرفته شدگان ،گواهینامه ممیزی داخلی از طرف شرکت TÜV InterCert اعطا گردید.

مسئول آموزش شرکت گاز استان بوشهر در انتها با اشاره به عملکرد شرکت گاز استان بوشهر در زمینه تعالی سازمانی نیز بیان داشت :  با وجود جوان بودن سابقه فعالیت شرکت گاز استان بوشهر نسبت به سایر شرکت های گاز استانی ، به لطف مدیریت قوی و وجود پتانسیل بالقوه نیروی انسانی توانمند، این شرکت توانسته گام های موثری  در حرکت به سوی تعالی سازمانی و بهبود مستمر بردارد که نمونه بارز آن دریافت گواهینامه های معتبر در زمینه های مختلف و حضور موفقیت آمیز در جایزه ملی تعالی سازمانی و نیز جایزه سرآمدی شرکت ملی گاز در سال گذشته می باشد.